สังคม » กิจกรรมการบริการสาธารณสุข เพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขัง จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมการบริการสาธารณสุข เพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขัง จังหวัดปัตตานี

6 พฤษภาคม 2019
459   0

        หน่วยงานราชการจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมการบริการสาธารณสุข เพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังและมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ผู้ต้องขังจังหวัดปัตตานี

        เมื่อวันที่ (3 พฤษภาคม 2562 ) ที่ เรือนจำจังหวัดปัตตานี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในกิจกรรมการบริการสาธารณสุข เพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังและมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ผู้ต้องขังจังหวัดปัตตานี ในโครงการแพทย์และทันตแพทย์อาสาสัญจร โดยมี พ.อ.นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางปัตตานี ดร.อรชร อิงคานุวัฒน์ อดีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส คุณไตรยศิริ เตมหิวงศ์ ผู้จัดการสาขาภูมิภาคสงขลา บริษัท ไอ ซี ซี สาขาภาคใต้ เครือข่ายมูลนิธิอวยพร NGO ผู้ต้องขังชายและหญิงเรือนจำจังหวัดปัตตานี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม

        สำหรับโครงการแพทย์และทันตแพทย์อาสาสัญจรในครั้งนี้ มีกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจถ่ายภาพจอประสาท การวัดความดันลูกตา บริการกรอฟันเคลื่อนที่ และการสาธิตวิธีปั๊มหัวใจ ช่วย ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้จัดการสาขาภูมิภาคสงขลา บริษัท ไอ ซี ซี สาขาภาคใต้ นำเครื่องอุปโภค -บริโภคมอบให้กับเรือนจำ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ต้องขังนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนทางบริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด ได้บริจาคเครื่อง AED เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมการบริการสาธารณสุข เพื่อฟื้นฟู้ต้องขัง ในโครงการแพทย์และทันตแพทย์อาสาสัญจรในครั้งนี้ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยต่อไป

        อย่างไรก็ตาม กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขังและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจสร้างร้อยยิ้มได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

……………………………………..