วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

ชป.จรยุทธ์ รุกหนัก ลาดตระเวนพบแหล่งพักพิง ผกร. พร้อมยึดกระสุนและอุปกรณ์ยังชีพจำนวนมาก

     ชป.จรยุทธ์ รุกหนัก ลาดตระเวนพบแหล่งพักพิงผู้ก่อเหตุรุนแรง พร้อมยึดกระสุนและอุปกรณ์ยังชีพจำนวนมาก คาดเตรียมสร้างสถานการณ์ในห้วงเดือนรอมฎอน

     เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.30 น. พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 17.10 น. ชุดปฏิบัติการ จรยุทธ์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ได้สนธิกำลังลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัย บริเวณ บ้านปาแด ตำบลท่ากำซำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ตรวจพบแหล่งพักพิง ผู้ก่อเหตุรุนแรง พร้อมตรวจพบเครื่องกระสุนขนาด 7.62 มม. และขนาด 5.56 มม. รวมทั้งอุปกรณ์ยังชีพหลายรายการ ปัจจุบันหน่วยยังคงควบคุมพื้นเพื่อตรวจพิสูจน์และเก็บวัตถุพยาน เพื่อขยายผลไปยังกลุ่มคนร้ายต่อไป

     จากการตรวจสอบในเบื้องต้น คาดว่าเป็นที่พักพิงของผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อเตรียมสร้างสถานการณ์ในห้วงเดือนรอมฎอน ในการนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้หน่วยจัดกำลังจรยุทธ์เข้ากดดันเพื่อจำกัดเสรีผู้ก่อเหตุรุนแรงในทุกพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมได้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องประกาศเลือกข้างประชาชนด้วยการช่วยดูแลให้เกิดความปลอดภัยและติดตามตรวจสอบและปฏิเสธผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่ให้เข้ามาใช้หมู่บ้านเป็นแหล่งหลบซ่อน พิกพิงหรือสนับสนุนการก่อเหตุเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบอำนาจรัฐต่อไป


 

………………………………………..