วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

จุฬาราชมนตรีและคณะ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี เฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

………………………………

ขอบคุณ: สำนักจุฬาราชมนตรี