วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

มทภ.4 ร่วมละศีลอดกับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่เบตง แนะชาวบ้านหันมาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามในเดือนอันประเสริฐนี้

10 พ.ค. 2019
672

เบตง – แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมละศีลอดกับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา แนะชาวบ้านหันมาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามในเดือนอันประเสริฐนี้ พร้อมปล่อยแถวหน่วยกำลังป้องกันการก่อเหตุรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน 

ค่ำวันนี้ (9 พ.ค. 62) ที่โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายบาฮารี มะดาอู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันละศีลอดในเดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 กับผู้นำศาสนา กลุ่มแม่บ้าน ชาวบ้าน คณะครู และนักเรียน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนของชาวไทยมุสลิม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และขอให้เดือนรอมฎอนนี้ เป็นเดือนที่จะนำพาความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ได้ร่วมรับประทานอาหารละศีลอดร่วมกัน และมอบของที่ระลึกให้ผู้มาร่วมละศีลอดในครั้งนี้

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เป็นเดือนที่มีความสำคัญของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ในอันที่จะประกอบศาสนกิจด้วยการถือศีลอด ขอให้ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถประกอบศาสนกิจครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักศาสนา ซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบางกลุ่มได้กระทำที่ละเมิดหลักศาสนาฝ่าฝืนกฎหมาย ขาดจิตสำนึก และมองไม่เห็นความเดือดร้อนของคนอื่น การเข้าสู่เดือนรอมฎอนจึงเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่พวกเราจะได้เชิญชวนผู้ที่กระทำผิดเหล่านั้น ให้ละเว้นการกระทำดังกล่าว หันมาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามในเดือนอันประเสริฐนี้ เพื่อสร้างผลบุญให้กับตนเองและนำความสันติสุขคืนสู่ชายแดนภาคใต้โดยเร็ววัน

จากนั้น พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบหมายให้ พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในการปล่อยแถวหน่วยกำลังในพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยเมืองเบตง ในช่วงเดือนรอมฎอนพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนได้ปฏิบัติศาสนากิจด้วยความมุ่งมั่น บริสุทธิ์ ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งป้องกันการก่อเหตุรุนแรงของกลุ่มไม่หวังดี

 

 

—————————–