สังคม » ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าในพื้นที่ พร้อมเติมเต็มช่องว่าง สร้างโอกาส ให้มีที่ยืนในสังคม

ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าในพื้นที่ พร้อมเติมเต็มช่องว่าง สร้างโอกาส ให้มีที่ยืนในสังคม

12 พฤษภาคม 2019
505   0

        เลขาธิการ ศอ.บต. นำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าในพื้นที่ พร้อมเติมเต็มช่องว่าง สร้างโอกาส ให้มีที่ยืนในสังคม

        เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนางกนกรัตน์  เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(พม.) นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (สถ.) นางอลิซรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(วธ.) นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมและการพูดคุยสันติสุข ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมมอบอินทผาลัม และเงินสนับสนุนในการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน

        ในการนี้ ได้เดินทางลงพื้นที่ บ้านเด็กกำพร้าตันหยง หมู่ที่ 1 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีเด็กกำพร้าจำนวน 75 คน มูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าปัญญาเลิศ หมู่ที่ 1 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  มีเด็กกำพร้าจำนวน 160 คน และบ้านอุ่นไอรัก หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีเด็กกำพร้าจำนวน 38 คน

       พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เรามาเพื่อเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเด็กและผู้ที่ดูแลเด็กกำพร้าทุกคน คนหลายคนบนโลกนี้ขาดโอกาสแต่ยังมีโอกาสชดเชย แต่กลุ่มคนกลุ่มเดียวที่ขาดโอกาสแล้วไม่มีโอกาสชดเชยคือเด็กกำพร้าต่อให้ใครยืนมือเข้ามาช่วยก็ไม่มีโอกาสได้บิดา มารดากลับมา เพราะฉะนั้นคนที่ดูแลคนกำพร้าคือคนที่ดูแลคนที่ขาดโอกาสที่ไม่มีโอกาสหวนคืนมาได้อีก บ้านที่ประเสริฐสุดคือบ้านที่ดูแลเด็กกำพร้า  ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันเติมเต็มให้เด็กกำพร้า ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่ประเสริฐและบริสุทธิ์ของพี่น้องมุสลิม  การทำบุญในเดือนนี้จะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่  และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าให้ดียิ่งขึ้น

       โดย ศอ.บต.ในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ มีหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเด็กกำพร้าก็เป็นอีกกลุ่มที่ทาง ศอ.บต. เห็นความสำคัญในการพัฒนา ให้ได้รับโอกาส มีที่ยืน ในแผ่นดินใต้ต่อไป

 

…………………………………………

ข่าว : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)