ทั่วไป » ในหลวง ร.10 มอบถุงพระราชทาน สร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จชต.

ในหลวง ร.10 มอบถุงพระราชทาน สร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จชต.

14 พฤษภาคม 2019
672   0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ไปมอบถุงพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ อ.เจาะไอร้อง และระแงะ

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.62 ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

โอกาสนี้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวว่า การเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยราษฎร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้รับสั่งให้องคมนตรีเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ และแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยเสมอมาด้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่บ้านลาแป อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จำนวน 100 ชุด พร้อมได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใย และทรงให้กำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับ

 

 

———————