วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

สั่งเร่งสร้างสนามบินเบตง คาดแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้บริการต้นปีหน้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง อ.เบตง จ.ยะลา เผยคืบหน้าแล้วประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ คาดแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้บริการในต้นปี 2563

17 พ.ค.62 ที่โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และรองโฆษกกระทรวงคมนาคม นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อดูความก้าวหน้าการก่อสร้างสนามบิน คาดว่าจะแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดใช้บริการในต้นปี 2563 นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ขณะนี้มีภาพรวมมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยมีงานก่อสร้างพื้นที่ทางวิ่ง กว้าง 30 เมตร ไหล่กว้าง 7.5 เมตร ยาว 1,800 เมตร รองรับเครื่องบินขนาด 80 ที่นั่ง ATR 72 หรือ Q-400 และมีแผนจะขยายความยาวอีก 300 เมตร เป็น 2,100 เมตร เพื่อยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ ได้มีการขยายถนนทางเข้าออก ไปเป็น 4 ช่องทาง เพื่อที่จะสามารถรองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย ส่วนการก่อสร้างด้านอื่นๆ ก็มีความคืบหน้าไปมากเช่นกัน เช่น งานก่อสร้างพื้นที่ทางขับ TAXIWAY งานก่อสร้างถนนภายในโครงการ งานก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน งานก่อสร้างรางระบายน้ำ งานก่อสร้างรั้วโครงการ งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร งาน LANDSCAPE งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ และงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารคืบหน้าไปกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ คาดแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวอีกว่า การสร้างสนามบินเบตง นอกจากเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวแล้ว เมื่อสนามบินแล้วเสร็จจะมีสายการบินเข้ามาให้บริการโดยใช้เครื่องบินขนาด 80 ที่นั่ง ATR 72 หรือ Q-400 โดยบินจากสนามบินดอนเมือง มายังสนามบินเบตง โดยใช้เวลาการบินประมาณ 1ชั่วโมง 40 นาที ซึ่งการบินในช่วงแรกอาจมีการพักเครื่องที่สนามบินหาดใหญ่ก่อนบินต่อมายังสนามบินเบตง และเมื่อสนามบินแล้วเสร็จ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในพื้นที่อ.เบตง และยังเป็นการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องต่อโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของรัฐบาล นอกจากนี้ การสร้างสนามบินเบตง ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย