วันพุธ, 5 สิงหาคม 2563

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดต่อเนื่อง จับผู้ค้ากว่า 2 พันราย ตรวจยึดยาบ้า 1,628,591 เม็ด

กอ.รมน.ภาค 4 สน. เผยผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 15 พฤษภาคม 2562) ระบุดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับ ผู้ค้ารายใหญ่ได้ 153 ราย ผู้ค้ารายย่อย 2,670 ราย ตรวจยึดยาบ้าได้แล้ว 1,628,591 เม็ด สมัครบำบัดแล้ว12,936 ราย

เมื่อวันที่ (17 พฤษภาคม 2562 ) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เปิดเผยสรุปผลการปฏิบัติงานของ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ 37 อำเภอ (ศปร.อ. 37 อำเภอ)ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 15 พฤษภาคม 2562) แบ่งเป็น การบังคับใช้กฎหมาย สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับ ผู้ค้ารายใหญ่ 153 ราย,

ผู้ค้ารายย่อย 2,670 ราย รวมผู้เสพ 16,675 ราย   ตรวจยึดของกลางยาบ้า 1,628,591 เม็ด, กัญชา 10,273 กิโลกรัม, ใบกระท่อม 14,128 กิโลกรัม, น้ำกระท่อม 9,274 ลิตร, ยาไอซ์ 35.293 กรัม, ยาแก้ไอ 7,187 ขวด แบ่งบรรจุ จำนวน 17,368 ซีซี., เฮโรอีน 37.956 กิโลกรัม, ยาอี 46 เม็ด รวมผู้ต้องหาทั้งหมด 5,026 ราย

ขณะที่ การดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด รายงานตัวเข้าสถานแรกรับ ผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัด  ยาเสพติด ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 แล้วจำนวน 12,936 ราย, บำบัดฟื้นฟู 11,137 ราย, ติดตามบำบัดฟื้นฟู 5,652 ราย และ ส่งเสริมอาชีพ 100 ราย

—————————-