วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

แม่ทัพภาคที่ 4 พบมวลชนไทยพุทธ ย้ำ ดูแลผู้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่

19 พ.ค. 2019
607

วันที่ 18 พ.ค. 2562 เวลา14.00 น. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 / ผอ.รมน.ภาค 4 ลงพื้นที่พบปะกลุ่มมวลชนไทยพุทธ ณ วัดชนาราม บ้านไทยสุข ม.8 ต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะจ.นราธิวาส เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน เชื่อมั่นในกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมปกป้องดูแลในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “วันนี้ตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจ และดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องประชาชนที่นี่ เพราะบ้านไทยสุข ถือเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทุกคนช่วยกันดูแลหมู่บ้าน ดูแลชุมชนของตนเอง ขออย่าได้กังวล เจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่ปกป้องดูแลทุกคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัย ให้อยู่อย่างมีความสุข โดยจะบังคับใช้กฎหมายดำเนินการกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่างเต็มที่ เพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย

ภายหลังจากแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะพูดคุยและรับฟังขอเสนอแนะจากชาวบ้านไทยสุขแล้ว ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับคนในชุมชน ซึ่งหมู่บ้านไทยสุข หมู่ 8 ต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นหมู่บ้านตัวอย่างของการช่วยเหลือดูแลระหว่างคนในชุมชน มีประชากรทั้งหมด 190 ครัวเรือน เป็นชาวไทยพุทธ 176 ครัวเรือน ชาวไทยมุสลิม 686 ครัวเรือน โดยทั้งสองศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

 

————————-