วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

รอมฎอนสัมพันธ์ “สร้างความรัก ความสามัคคี” แบ่งปันในสังคมพหุวัฒนธรรม

นราธิวาส – จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์และช่วยเหลือเด็กกำพร้า ปีที่ 5 ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย “7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” สร้างความรักสามัคคี และการแบ่งปันในสังคมพหุวัฒนธรรม

เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (21 พ.ค. 62) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์และช่วยเหลือเด็กกำพร้า ปีที่ 5 ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีพระสมุห์จิรพล เจ้าอาวาสวัดอุไรรัตนาราม นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง สมาชิกวุฒิสภา นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เขต 4 ว่าที่ร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อิหม่ามทุกมัสยิด ผู้ปกครองเด็กกำพร้า กว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขอขอบคุณและชื่นชมทางอำเภอบาเจาะ ได้ร่วมกันจัดงานต่าง ๆ มาโดยตลอด แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทุกศาสนิก ทุกคนเป็นพี่น้องกันที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน การจัดงานมีการระดมเงินซากาด เงินบริจาค ทำให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรที่มีต่อกัน จังหวัดนราธิวาสได้มีการกำหนดบริหารราชการจังหวัดนราธิวาสไว้ 7 วาระ ในวาระที่ 6 เป็นวาระนราแบ่งปัน และในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ กำหนดมอบทุนให้เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยใช้ทุนจากการจัดกิจกรรมการวิ่ง Nara run for kids

“…การแบ่งปันกันเป็นสิ่งดีงามในพื้นที่บ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพุทธ พี่น้องมุสลิม ประกอบกับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่ง ขอให้ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในความดี ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน สิ่งที่เป็นเรื่องดี ๆ ขอให้ทำให้เยอะ ๆ ขอให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความสันติสุข อย่างยั่งยืนตลอดไป…”

ด้านว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอเจาะ กล่าวว่า การจัดงานจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดย ริเริ่มมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งต่างเล็งเห็นว่าเด็กกำพร้าเป็นกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก เพราะขาดเสาหลักของครอบครัว ดังนั้นในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เหมาะแก่การทำความดีทั้งปวง จึงเป็นเวลาสมควรที่ให้ความสำคัญกับเด็กกลุ่มนี้

“…เชื่อมั่นว่างานในครั้งนี้ จะเป็นการจุดประกายดึงความร่วมมือ ตั้งใจจัดให้ดีที่สุดเพื่อต้อนรับแขกพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสถานที่ รวมถึงอาหารที่คิดว่าในภาวะปกติคงเป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่น้อง ๆ เหล่านี้ จะได้รับประทาน สิ่งเหล่านี้เป็นความมุ่งมั่นของทีมงานบาเจาะ พร้อม ๆ กับการขับเคลื่อนตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในเรื่องนราแบ่งปัน…”

ขณะที่นางซูรรียาตี มะตอเห ในนามชมรมมุสลีมะห์อำเภอบาเจาะ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “ความประเสริฐการทำความดีในเดือนรอมฎอนให้กับเด็กกำพร้า” การมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ยากไร้ ทั้งพุทธและมุสลิม จำนวน 622 ราย ซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่มาจากการคัดเลือกของกรรมการมัสยิด และการร่วมละศีลอด

 

————————