ทั่วไป » ได้เวลาจดทะเบียนซิมการ์ดใหม่ “2 แชะอัตลักษณ์ ลงทะเบียน Sim มั่นใจ ปลอดภัย ไร้ปลอมแปลง” ในพื้นที่ จชต.(มีคลิป)

ได้เวลาจดทะเบียนซิมการ์ดใหม่ “2 แชะอัตลักษณ์ ลงทะเบียน Sim มั่นใจ ปลอดภัย ไร้ปลอมแปลง” ในพื้นที่ จชต.(มีคลิป)

25 พฤษภาคม 2019
4062   0

ขอเชิญพี่น้องประชาชน 3 จชต.และ 4 อำเภอของสงขลา ลงทะเบียนซิมการ์ด ด้วยระบบ 2 แชะอัตลักษณ์ ป้องกันการปลอมแปลงสวมทับสิทธิ์โทรศัพท์มือถือ

 จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ปัญหาจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการก่อเหตุ เป็นอีกวิธีที่กลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงเลือกใช้ ในการประกอบติดกับระเบิดแสวงเครื่องเป็นสัญญาณในการจุดชนวน ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (นาทวี จะนะ เทพา และสะบ้าย้อย ) ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบจดทะเบียนและเติมเงิน ร่วมลงทะเบียนซิมการ์ดตรวจสอบอัตลักษณ์ ผ่านระบบ 2 แชะอัตลักษณ์ เพื่อปกป้องผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลงการลงทะเบียนซิมการ์ดสวมทับสิทธิ์ เพื่อนำไปใช้กระทำความผิด โดยจะมีการตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้ใช้ซิมการ์ด “ก่อน” การลงทะเบียนและเปิดใช้งาน  โดยสามารถไปแสดงตน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน และซิมการ์ดเพื่อลงทะเบียนใหม่ได้ ณ ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการทุกระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขนั้นๆ ได้

ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่นอกพื้นที่ หากมีความประสงค์จะใช้บริการโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอ จ.สงขลา (อ.นาทวี, อ.จะนะ, อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย) จะต้องติดต่อไปยัง ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย กด *165*6* หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก กดสี่เหลี่ยม และกดโทรออก(ทุกระบบ) จึงสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขนั้นได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ CALL CENTER ของเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ ดังนี้ 

AIS   ที่หมายเลข  1175

DTAC  ที่หมายเลข  1678

TRUE  ที่หมายเลข   1242 

MY By Cat ที่หมายเลข  02 401 2222

 

 

———————————-