วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

จนท.ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่อง เน้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัดกุมมากขึ้น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายวันสุกรี แวมามะ ป้องกันจังหวัดยะลา และผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิติงาน กำชับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัดกุมในห้วงเดือนรอมฎอน

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายวันสุกรี แวมามะ ป้องกันจังหวัดยะลา และผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ร่วมเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับหน่วยกำลังทหาร ตำรวจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณจุดตรวจโดยรอบในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยะลา ประกอบด้วย จุดตรวจท่าสาป จุดตรวจขุนไวย์ จุดตรวจปรามะ และจุดตรวจเมืองทอง

โดยได้กำชับให้ใช้ความรัดกุมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันเหตุในห้วงเดือนรอมฎอน และช่วงที่มีการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562

 

 

———————-