การศึกษา » สช.ตรวจสอบต่อเนื่อง!! พบ 172 รร.เอกชนใต้จ่ายเงินเดือนครูไม่เต็มวุฒิ

สช.ตรวจสอบต่อเนื่อง!! พบ 172 รร.เอกชนใต้จ่ายเงินเดือนครูไม่เต็มวุฒิ

30 พฤษภาคม 2019
684   0

สช.พบ172 รร.เอกชนใต้จ่ายเงินเดือนครูไม่เต็มวุฒิ ขณะที่โรงเรียนประกาศเจตนารมณ์สร้างวัฒนธรรมความโปร่งใส ไม่ให้มีเด็กผีในพื้นที่แม้แต่คนเดียว

เมื่อวันที่ 27พ.ค. ที่ผ่านมา นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 36 คณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย รวม 411โรงเรียน โดยดูว่าการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ นั้น ในส่วนของเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียน ที่โรงเรียนต้องนำไปจ่ายเป็นเงินเดือนครู พบว่า มีจำนวน 172 โรงเรียน จ่ายเงินเดือนครูไม่เต็มตามวุฒิตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง สช.จังหวัด ได้แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการให้ถูกต้อง โดยครูวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ได้เงินเดือน 15,800 บาท พร้อมทั้งแนะนำว่าถ้าโรงเรียนจ้างครูมากเกินความจำเป็นก็ต้องลดจำนวนครูลง เนื่องจากขณะนี้มีเด็กจำนวนลดลง

เลขาธิการ กช.กล่าวต่อไปว่า ส่วนการตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในรายการที่จัดสรรให้ผู้เรียนโดยตรง ได้แก่ ค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน พบว่า มีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ 8 โรงเรียน ส่วนรายการที่โรงเรียนดำเนินการเอง พบว่า มีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ 16 โรงเรียน ซึ่ง สช.จังหวัดกำลังวิเคราะห์ปัญหาเป็นรายโรงเรียน เพื่อแจ้งให้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

” เรื่องการบริหารเงินอุดหนุนทุกประเภท ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สช.ได้สร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินตามระเบียบกฎหมายกำหนด โดยให้ทุกโรงเรียนจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีการศึกษา พร้อมทั้งทำแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่เคยมีการการเบิกเงินผิดพลาดซ้ำซ้อนนั้น ขณะนี้ทุกโรงเรียนได้ส่งเงินคืนรายได้แผ่นดินครบหมดแล้ว และได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ จะไม่ให้มีเด็กผีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้แต่คนเดียว โดยมีการตรวจสอบนักเรียนที่มาเรียนเป็นประจำทุกเดือน หากมีนักเรียนขาดเรียนในเดือนใดเกิน 15 วันก็จะคืนเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับนักเรียนคนนั้นๆในเดือนถัดไป ” นายชลำ กล่าว.

 

————————