ทั่วไป » ประมวลภาพบรรยากาศ พี่น้องมุสลิมร่วมละหมาดในวันตรุษอิฏิ้ลฟิตรี ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

ประมวลภาพบรรยากาศ พี่น้องมุสลิมร่วมละหมาดในวันตรุษอิฏิ้ลฟิตรี ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

5 มิถุนายน 2019
467   0

 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 62 ในพื้นที่จังหวัดยะลา นอกจากตามมัสยิดต่างๆ จะมีชาวมุสลิมไปร่วมละหมาดวันรายออิฎิ้ลฟิตริ โดยพร้อมเพรียงกันแล้ว ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เครือข่ายองค์กรมุสลิม ก็จะจัดให้มีการละหมาด เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอ ทั้งนี้ในวันรายออิฎิ้ลฟิตริ ก็จะเป็นวันหยุดราชการ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ประมวลภาพบรรยากาศ พี่น้องมุสลิมร่วมละหมาดในวันตรุษอิฏิ้ลฟิตรี ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440