วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

ขอบคุณรัฐบาลล่วงหน้า…ชาวสวนยางยะลาดีใจ รัฐบาลยื่นมือเข้าช่วยเหลือราคายาง

นายจรัญ สินสงวน เกษตรกรชาวสวนยาง หมู่ที่ 5 บ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กล่าวว่า ชาวสวนยางดีใจที่รัฐบาลจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้ราคายางพาราเริ่มขยับขึ้นจาก กิโลกรัมละ 35-36 บาท เพิ่มมาเป็น กิโลกรัมละ 44-45 บาท ราคายางก็เริ่มดีขึ้นมา และอยากให้ราคาขึ้นเรื่อย ๆ อย่างที่เคยได้ข่าวว่ารัฐบาลจะประกันราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 65 บาท ก็ถือเป็นราคาที่พออยู่ได้ ชาวบ้านก็พอใจแล้ว ซึ่งปกติชาวบ้านที่นี่ก็จะประกอบอาชีพทำสวนยางพาราเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ยางพาราเป็นรายได้หลักของชาวบ้าน อยากให้ราคายางดีขึ้น ส่วนที่ราคายางพาราขยับขึ้นมาประมาณ 4-5 บาทขณะนี้

นายจรัญ สินสงวน กล่าวว่า น่าจะเป็นผลพวงมาจากที่รัฐบาล กระตุ้นให้ใช้ยางพาราในการทำถนนผสมยางพารา ซึ่งจะมีส่วนช่วยได้เยอะและในการที่จะทำถนนคอนกรีตผสมยางพารา ตนคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก สามารถช่วยเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ตนเองได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา ซึ่งมีการยางแห่งประเทศไทยได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้าน เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีราคายางที่ดี และก็รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มน้ำยางสดบ้านคลองทราย ในออกมาจำหน่ายยางพารา ซึ่งทำให้ยางมีราคาดีขึ้น และต้องขอบคุณรัฐบาลล่วงหน้าที่รัฐบาลจะทำประกันราคายางพาราในอนาคต

 

 

———————-