วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

เดินหน้าพูดคุยสันติสุข จชต.หน.คณะผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขเยือนไทย

“ผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขฯ” มาเลเซีย ลงพื้นที่ ชายแดนใต้ ครั้งแรก คุย แม่ทัพภาคที่ 4 รับฟังความเห็นในพื้นที่ หวังสร้างความเชื่อมั่นการพูดคุยสันติสุขฯ

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ต้อนรับ พลตำรวจเอก ตัน สรี อับดุล ราฮิม บินโมฮัมหมัด นูร์ หัวหน้าคณะผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศมาเลเซียและคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าพบปะหารือเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการทำงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยอย่างสันติวิธี สร้างกรอบความร่วมมือร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

โดยมี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.พล.ร.5 ในฐานะเลขานุการคณะพูดคุยฯ เป็นตัวแทน พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข ร่วมหารือและต้อนรับ

ถือเป็นการลงพื้นที่ชายแดนใต้ครั้งแรก ของ พลตำรวจเอก ตัน สรี อับดุล ราฮิม บินโมฮัมหมัด นูร์ โดยในระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562 มีกำหนดเดินทางฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ จชต. และฟังบรรยายสรุปการเรียนการสอนอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี และเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่ พร้อมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักการเมืองท้องถิ่น, สส.ในพื้นที่ จชต. และ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี