ทั่วไป » บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่นราธิวาส

บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่นราธิวาส

13 มิถุนายน 2019
451   0

นราธิวาส – จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่บ้านวัดพระพุทธ ต.พร่อน อ.ตากใบ บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมให้บริการประชาชนเชิงรุก

เมื่อวันที่ (12 มิ.ย. 62) ที่สวนสิรินธรเฉลิมชนม์ หมู่ที่ 3 บ้านวัดพระพุทธ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารตำบลพร่อน ทำให้ทราบข้อมูลในภาพรวมของพื้นที่ โดยได้ชื่นชมการปฏิบัติงานที่มีการจัดหมวดหมู่ให้เชื่อมโยงกับ “นโยบาย 7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” ได้เป็นอย่างดี แต่ขอให้เพิ่มเติมในเรื่องของการดำเนินงานด้าน “นรา…ปลอดภัย” เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด รวมทั้งสาธารณภัยต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมกล่าวอีกว่า ในการบริหารราชการในทุกระดับตามนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ แม้จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐจำเป็นจะต้องใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อจะได้พูดคุยให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการให้บริการ การอำนวยความสะดวก โดยยึดหลัก “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส”

สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนฯ ถือเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกในการลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 20 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จำนวน 20 ราย และมอบถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาส 140 ชุด รวมทั้งมีการให้บริการด้านการเกษตร การให้บริการด้านสังคม การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และอื่นๆ ทั้งนี้ หลังพิธีเปิดงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมบูธของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งได้เยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาที่วัดพระพุทธอีกด้วย