การเมือง/มั่นคง » นราฯเดินหน้า..ปิดท่าข้ามชายแดนเถื่อนผิดกฎหมาย ป้องกันใช้เป็นเส้นทางเข้ามาก่อเหตุป่วนใต้

นราฯเดินหน้า..ปิดท่าข้ามชายแดนเถื่อนผิดกฎหมาย ป้องกันใช้เป็นเส้นทางเข้ามาก่อเหตุป่วนใต้

17 มิถุนายน 2019
2085   0

ผู้ว่าฯ นราธิวาส สนองนโยบายแม่ทัพภาคที่ 4 สร้างความเข้าใจกับประชาชน หลังมีนโยบายมาตรการเข้มงวดชายแดนไทย-มาเลเซีย ปิดท่าข้ามชายแดนเถื่อนผิดกฎหมาย ป้องกันใช้เป็นเส้นทางเข้ามาก่อเหตุป่วนใต้

เมื่อวันที่ (17 มิ.ย.) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เผยถึงข้อมูลหลังมีการประชุม และมีนโยบายของ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมขับเคลื่อนการควบคุมพื้นที่ และจัดระเบียบชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้านความมั่นคงภายในประเทศ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยมีมาตรการควบคุมดูแลพื้นที่ และจัดระเบียบแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย จากข้อมูลรายงานพบว่า ท่าข้ามธรรมชาติที่อยู่ตามแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นท่าข้ามที่ผิดกฎหมายกว่า 73 ท่า ตลอดแนว 95 กิโลเมตร มักถูกใช้เป็นช่องทางในการข้ามเข้ามาเพื่อก่อเหตุของผู้ก่อเหตุรุนแรง และยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการลักลอบขนของผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศอีกด้วย

ล่าสุด เหตุการณ์โจมตีฐานตากใบ ผลการตรวจสอบหลักฐานพบว่า ผู้ก่อเหตุได้ใช้เส้นทางท่าข้ามธรรมชาติที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ข้ามเข้ามาก่อเหตุ ต่อไปนี้เพื่อเป็นการสกรีนพื้นที่ชายแดน การข้ามเข้ามายังประเทศจะต้องใช้ท่าข้าม หรือด่านที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ท่าข้ามที่ผิดกฎหมายจะต้องถูกปิด เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการก่อเหตุ หรือกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายได้อีก โดยจะให้ทุกฝ่ายดูแลกวดขันอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ประสานการทำงานร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอย่างใกล้ชิด และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นของการปิดท่าข้ามที่ผิดกฎหมายดังกล่าว เพื่อไม่ให้กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดน

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เผยว่า นโยบายที่ทางแม่ทัพภาคที่ 4 มีมาตรการเข้มงวดเรื่องของชายแดนไทย-มาเลเซียนั้น เพื่อความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศเราเท่านั้น มีขั้นตอนในการตรวจสอบทั้งบุคคลแอบซ่อนเร้น หรือทำผิดกฎหมาย และอาจจะมีเชื่อมโยงการก่อเหตุ สร้างสถานการณ์ไม่ดีในพื้น แต่ภาคประชาชนไทย และมาเลเซียหรือนักท่องเที่ยว ยังเข้าออกปกติเหมือนเดิม ไม่มีผลกระทบเรื่องนี้ ซึ่งยังมีพื้นที่ย่อยๆ ข้ามได้ ไทยและมาเลเซียที่เป็นเขตผ่อนปรนได้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รักษาดินแดนรักษาความปลอดภัยอยู่

การดูแลพื้นที่แนวชายแดนไทย-มาเลเซียนั้น ได้ประสานกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิด โดยเร็วๆ นี้ จะเชิญนายอำเภอทั้ง 4 อำเภอชายแดนของจังหวัดนราธิวาส ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างกัน ณ ทำเนียบกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู เพื่อเสริมความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งของชายแดนไทย-มาเลเซีย หาแนวทางป้องกัน ป้องปรามไม่ให้เกิดการก่อเหตุร้ายได้

 

—————————