วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”ชาวเบตงร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

26 มิ.ย. 2019
621

เบตง – พลังมวลชนในอำเภอเบตง ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ให้ทุกภาคมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ (25 มิ.ย. 62) พ.จ.ท.อนันต์ บุญสําราญ นายอำเภอเบตง นำพลังมวลชน ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนและในสถานศึกษาเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562 ที่จะมีขึ้นในวันที่ (26 มิ.ย.62) ภายใต้คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2562 : “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน และในสถานศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้พ้นภัยจากยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายนักเรียน คอยดูแลให้ความช่วยเหลือระหว่างเพื่อนกับเพื่อน พี่กับน้อง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด

ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) วันที่ 26 มิถุนายนเป็นวันสำคัญสากล หรือก็คือ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) เหตุที่กำหนดวันที่นี้ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอนสัมปทานการค้าฝิ่น โดยนายอำเภอ หลิน เจ๋อสวี ตำบลหู่เหมิน มณฑลกวางตุ้ง ก่อนสงครามฝิ่น ครั้งแรก

สำหรับประเทศไทย มีการวางระบบและ แบบแผน โดยกำหนดพระราชบัญญัติให้มี “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” ใช้ชื่อย่อ “ป.ป.ส.” ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

——————————