ทั่วไป » การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์(มีคลิป)

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์(มีคลิป)

27 มิถุนายน 2019
330   0

นายนนท์ กลินทะ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษฮัจย์ของบริษัทฯ และนายอับดุลรามัน มะยูโซะ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ สามจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดเที่ยวบินพิเศษของการบินไทย เพื่อขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2562 โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ (ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง นายบดินทร์ อดุลย์ภักดี (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นายภักดี มะแอ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธาน บริษัท ดาน่า กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาเที่ยวบินพิเศษฮัจย์ บริษัท การบินไทยฯ และนายวิโรจน์ ศิริโหราชัย (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารรายได้และบริการการพาณิชย์บริษัท การบินไทยฯ ร่วมพิธี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

ทั้งนี้ การบินไทยจะให้บริการขนส่งผู้แสวงบุญด้วยเที่ยวบินพิเศษไป – กลับ รวม 15 เที่ยวบิน ออกจากประเทศไทย 3 จุดบิน ได้แก่ นราธิวาส กระบี่ และ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เพื่อบินไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย 2 จุดบิน ได้แก่มะดีนะห์และเจดดาห์ โดยเที่ยวบินขาไปเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2562 และท่าอากาศยานกระบี่และสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2562 เที่ยวบินขากลับเดินทางระหว่างวันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2562 โดยจะมีผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทางกับการบินไทยในปีนี้ประมาณ 4,325 คน

ที่มา: https://www.springnews.co.th/