ทั่วไป » นางงาม ปลายด้ามขวาน!!

นางงาม ปลายด้ามขวาน!!

1 กรกฎาคม 2019
367   0

“มิส แกรนด์ฯ” 77 จังหวัด ลงใต้ ให้กำลังใจ” แม่ทัพภาคที่ 4-ทหารชายแดนใต้” หวังเป็นสื่อกลาง สร้างความเข้าใจ โปรโมท ท่องเที่ยวชายแดนใต้ สังคมพหุวัฒนธรรม

“แม่ทัพเดฟ” พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 ต้อนรับ กองประกวด “มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2019” และผู้เข้าร่วมการประกวดซึ่งเป็นตัวแทนทั้ง 77 จังหวัด ในโอกาสที่มีกิจกรรมเก็บตัวผู้เข้าประกวด และเข้าเยี่ยมชม ศึกษา นโยบายสำคัญ ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และรับชมผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าพร้อมได้มอบดอกกุหลาบสีแดงเป็นกำลังใจให้กับแม่ทัพภาคที่ 4 และทหารใต้ เพื่อตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ที่ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

 

กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ได้จัดการประกวด “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019” ขึ้น เพื่อสรรหาผู้หญิงไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติ ทั้งความสวย ความรู้ ความสามารถ ไหวพริบ ปฏิภาณ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จากตัวแทนทั้ง 77 จังหวัด เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดเวที “มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล” และเวทีสากลอื่น ๆ

สำหรับในปีนี้กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์มีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สภาพสังคมพหุวัฒนธรรม สถานที่สำคัญต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัด รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่ถือเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปได้รับรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย