ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ » เบตงเร่งฟื้นฟูการปลูกส้มโชกุนเบตง สร้างแลนด์มาร์คใหม่ เสริมศักยภาพการท่องเที่ยว

เบตงเร่งฟื้นฟูการปลูกส้มโชกุนเบตง สร้างแลนด์มาร์คใหม่ เสริมศักยภาพการท่องเที่ยว

2 กรกฎาคม 2019
353   0

เบตง – ประธานกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ฟื้นฟูการปลูกส้มโชกุนเบตงอีกครั้ง เพื่อยกระดับให้เป็นผลไม้ประจำท้องถิ่น สร้างแลนด์มาร์คใหม่ เสริมศักยภาพการท่องเที่ยว

วันที่ 1 ก.ค.62 ที่สวนดาวทอง หมู่ 5 ตำบลเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นสวนส้มโชกุน ของนายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ เกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ และยังเป็นประธานกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อำเภอเบตง ได้พลิกฟื้นพื้นที่จำนวนกว่า 20 ไร่ ปลูกส้มโชกุนเบตง กว่า 1,500 ต้น ด้วยนวัตกรรมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ส้มโชกุนเบตงแท้ให้เป็นผลไม้ประจำถิ่น สร้างแลนด์มาร์คใหม่ เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่

คุณสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ เกษตรกรเจ้าของสวน เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของไร่ส้มโชกุนว่า เดิมมีพื้นที่ 100 ไร่ซึ่งปลูกยางพาราทั้งหมด แต่ปัจจุบันเริ่มมองเห็นความสำคัญของการทำพืชสวนผสม จึงตัดสินใจโค่นยางพาราบางส่วนและปลูกพืชไม้ผลสวนผสม อาทิ ลองกอง,มังคุด, ทุเรียน, มะพร้าวน้ำหอม, ต้นไผ่รวบ 5 ไร่ แต่เน้นหลักไปที่ ”ส้มโชกุน” โดยใช้พื้นที่ 25 ไร่ ซึ่งส้มโชกุนเบตง นับเป็นผลไม้ประจำท้องถิ่นประจำอำเภอเบตง ที่ขึ้นชื่อ แต่ย้อนกลับไปประมาณ 8-9 ปี เกษตรกรผู้ปลูกส้มโชกุนเบตง ต้องประสบปัญหาราคาตกต่ำ ผู้ปลูกก็ลดน้อยลงไป จากที่เคยมีพื้นที่ปลูกส้มโชกุนอยู่ 3-4 พันไร่ ปัจจุบันนั้นเหลือไม่ถึง 1 พันไร่

แต่ล่าสุดมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรสวนส้มโชกุนเบตง ทำเป็นกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ปลูกส้มโชกุนด้วยการใช้สารชีวพันธุ์ กำจัดโรคพืช และแมลง ซึ่งการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่นี้ จะไม่มีสารเคมีตกค้างไปถึงผู้บริโภค รสชาดของส้มในสวนดาวทองจะหวาน หอม เปลือกล่อน ชานนิ่ม จึงทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจส้มโชกุลเบตงอีกครั้ง และมีตลาดรองรับเกือบทุกแห่ง สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก หากผู้สนใจที่จะซื้อส้มโชกุลเบตงกลับไปเป็นของฝาก ทางสวนดาวทอง ได้จัดจำหน่าย บริเวณทางเข้าสวนดาวทอง กม.16 ริมถนน 410 ยะลา-เบตง โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 80-140 บาท ต่อกิโลกรัม

 

 

————————