การเมือง/มั่นคง » กองกำลังประจำถิ่นนราธิวาส สวนสนามแสดงศักยภาพ พร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่

กองกำลังประจำถิ่นนราธิวาส สวนสนามแสดงศักยภาพ พร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่

2 กรกฎาคม 2019
613   0

นราธิวาส – กองกำลังประจำถิ่นจับมือกำลังประชาชนตบเท้าสวนสนามแสดงศักยภาพ พร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชนที่นราธิวาส

วันนี้ 2 ก.ค.62 ที่สนามเทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เป็นประธานปิดการฝึกทบทวนกองกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซะ ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส ผู้นำท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครรักษาเมือง กว่า 1,000 คนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการสวนสนามในครั้งนี้ เป็นการจัดกำลังสวนสนามจากกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังประชาชน (สมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ไทยอาสาป้องกันชาติจำนวน 8 กองร้อยสวนสนาม กองร้อยละ 68 นาย รวม 549 นาย เดินสวนสนามแสดงศักยภาพความพร้อมและความเข้มแข็งของกองร้อย ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ตำบล การดูแลความปลอดภัยเส้นทาง ครู นักเรียน โรงเรียน เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสนองนโยบายของ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4

ทางด้านนาวาเอกชัยรัตน์ คำภิรมย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ กล่าวว่า การสวนสนามเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี พร้อมเพรียง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต้องเสียสละเวลาส่วนตัว มาร่วมทำการฝึกซ้อม เพื่อให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งเป็นกำลังที่มีความสำคัญมากต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ที่อาศัยอยู่ ดังนั้นพวกท่านคือผู้ที่อาสามาทำหน้าที่ ที่น่าภาคภูมิใจในการดูแล ปกป้องครอบครัวและชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มิติของความมั่นคง อาชญากรรม หรือยาเสพติด ผมขอให้พวกเราทุกคนมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลหมู่บ้าน ชุมชน ครอบครัวต่อไป

 

 

——————————