การเมือง/มั่นคง » ศอ.บต.เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติในมาเลเซีย

ศอ.บต.เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติในมาเลเซีย

2 กรกฎาคม 2019
236   0

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติในประเทศมาเลเซีย โดยมีนายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. นายแพทย์ วิระชัย สมัย หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรมการปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ขอตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 96 ราย บุคคลอ้างอิง จำนวน 44 คน ร่วมทั้งสิ้น 140 คน เข้าร่วมกิจกรรม

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นโครงการที่สำคัญที่ดำเนินการตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จมาเยือน ศอ.บต. พระองค์ทรงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน และไม่มีสถานะทางทะเบียน รวมทั้งเรื่องของสุขภาพอนามัย โอกาสทางการศึกษา และการประกอบอาชีพ พระองค์ได้ทรงมีรับสั่งให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่จะทำให้ประชาชนเหล่านี้ ได้เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์ ศอ.บต. ขับเคลื่อนกิจกรรมนี้มาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และหน่วยงานทุกส่วน กระทรวงมหาดไทย ส่วนท้องถิ่น อำเภอตากใบ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้จัดนายแพทย์และเจ้าหน้าที่มาตรวจสาร DNA ในการตรวจสารพันธุกรรม เพื่อยืนยั่นว่าเป็นคนไทย เชื้อสายไทย ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 มีผู้ที่ขอยื่นบัตรประจำตัวเป็นคนไทย รวมแล้วเกือบ 300 คน มีคู่เทียมที่ต้องตรวจ สาร DNA ประมาณ 400 คน และขณะนี้มีผู้ที่ได้รับบัตรประชาชนไปแล้วเกือบ 100 คน

ในการดำเนินงานในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้คนคนหนึ่ง มีตัวตนอย่างแท้จริง เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์สามารถข้ามพรมแดนกลับคืนสู่ราชอาณาจักรไทย และสามารถใช้ชีวิตในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ว่า “จะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่นี้ก็เช่นเดียวกัน เราจะทิ้งเขาไว้หลังพรมแดนไม่ได้เช่นกัน และเชื่อมั่นว่าผู้ที่เข้าร่วมขอมีบัตรประชาชนจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติในประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย และตามพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยมาเลเซียที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติ เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์และได้รับสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ในครั้งต่อไปจะมีการดำเนินงานตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม DNA ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยครั้งที่ 1 จะมีขึ้นในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดขายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

 

—————————-