ทั่วไป » จังหวัดเคลื่อนที่นราฯ ออกหน่วยให้บริการลงทะเบียนซิมการ์ดเพื่อยืนยันตัวตนแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

จังหวัดเคลื่อนที่นราฯ ออกหน่วยให้บริการลงทะเบียนซิมการ์ดเพื่อยืนยันตัวตนแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

12 กรกฎาคม 2019
881   0

นราธิวาส – ผู้ว่านราฯเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งมีการออกหน่วยให้บริการลงทะเบียนซิมการ์ด เพื่อยืนยันตัวตนให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วย

วันที่ 11 ก.ค.62 ที่โรงเรียนราชพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นางฮัสณีย์ ปะนาฆอ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการกาชาดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีฯ

โอกาสนี้นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน (เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ) จำนวน 20 ทุน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส           

ทั้งนี้มีการเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนประชาชนนำเสนอปัญหาความต้องการในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดได้ตอบข้อซักถามในครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบของแก่คนยากไร้ในพื้นที่ จำนวน 140 ชุด โดยพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  

 

หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ได้เยี่ยมชมหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ของภาครัฐและเอกชนที่ออกมาให้บริการประชาชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างพร้อมใจออกมารับบริการเป็นจำนวนมาก ขณะที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมใจให้บริการและให้คำปรึกษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก

นอกจากนี้มีการออกหน่วยให้บริการลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจสอบตัวตน เป็นการปกป้องผู้ใช้งานโทรศัพท์ เคลื่อนที่ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการปลอมแปลงการลงทะเบียนทับสิทธิ์ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะได้ร่วมกันทาสีบริเวณกำแพงหน้าห้องน้ำ ภายในโรงเรียนราชพัฒนา อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสด้วย

 

 

—————————–