ทั่วไป » ผู้หญิงเพื่อสันติภาพจัดเวที สร้างความเข้าใจ แนะรัฐบาล กลุ่มเห็นต่าง ร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ผู้หญิงเพื่อสันติภาพจัดเวที สร้างความเข้าใจ แนะรัฐบาล กลุ่มเห็นต่าง ร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่

16 กรกฎาคม 2019
898   0

สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ เปิดเวทีเสวนา เสริมสร้างผู้นำหญิงในการสื่อสารสันติวิธี จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมนำข้อเสนอแนะส่งต่อรัฐบาล และกลุ่มที่เห็นต่าง ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่

วันที่ (15 ก.ค.) ที่หอประชุม อ.กาบัง จ.ยะลา กลุ่มวีพีซ หรือสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ ได้พบปะกับแกนนำสตรี จำนวน 120 คน ใน อ.กาบัง พร้อมเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสำรวจความต้องการ ในหัวข้อ “การเสริมสร้างผู้นำหญิงในการสื่อสารสันติวิธีจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยการนำของ น.ส.ปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอะ นายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ โดยมี น.ส.ศรุดา ฤทธิ์เนียม ปลัดอาวุโส อ.กาบัง ร.ท.หญิงอาธิตา จันทรจิตจงใจ ผู้บังคับหมวดทหารพรานหญิงที่ 47 และตัวแทนผู้นำหญิงจากในพื้นที่ร่วมเวทีเสวนา และร่วมกิจกรรมการแสดงออกถึงข้อชี้แนะและความต้องการของกลุ่มสตรี ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล และผู้ที่เห็นต่าง

น.ส.ปาตีเมาะ เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวได้ลงพื้นที่เกือบทุกอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มผู้นำสตรีและการสำรวจข้อคิดเห็นความต้องการในการนำเสนอแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่ผ่านมา กลุ่มผู้หญิงในพื้นที่ยังคงมีข้อกังวลหลายประการ แต่ประเด็นหลักๆ ก็มาจากเรื่องของความไม่เข้าใจกัน ในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ อีกประการคือ ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มที่คิดต่างหันมาส่งเสริมสภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น เรื่องเศรษฐกิจที่ตกต่ำ หากมีการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้

ทั้งนี้ จากการเปิดเวทีเสวนาวิชาการและการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้หญิงในครั้งนี้ ยังคงพบข้อกังวลในเรื่องของพื้นที่ความปลอดภัย และความไม่เข้าใจกันของผู้นับถือศาสนาที่ต่างกัน ซึ่งกลุ่มผู้หญิงเห็นควรว่า ต้องการให้เปิดเวทีในการสร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ และการเรียนรู้อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ซึ่งกันและกัน

สำหรับข้อแนะนำการแก้ปัญหาที่ได้จากการลงพื้นที่ของกลุ่มวีพีซในครั้งนี้ จะถูกนำเสนอต่อไปยังแม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และนำเสนอต่อรัฐบาล เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา อีกทั้งเตรียมพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอแนะที่ได้ต่อกลุ่มผู้เห็นต่างในการพูดคุยสันติภาพเช่นกัน

 

————————–