วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

“คืนคนดีสู่สังคม” พิธีปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35 ) จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 2

22 ก.ค. 2019
1260

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 2 โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี วิทยาการสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการตำรวจ ทหาร นายอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ผู้นำศาสนา และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

โดยกิจกรรมในพิธีเปิดประกอบไปด้วย การเดินสวนสนามของผู้รับเข้าร่วมการบำบัด การกล่าวความรู้สึกของผู้เข้าร่วมโครงการ การกล่าวความรู้สึกของผู้ปกครอง กิจกรรมแสดงความรู้สึกสำนึกผิดต่อบิดามารดาหรือผู้ปกครอง การมอบเกียรติบัตรแก่อำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ปกครอง โดยผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการ

ด้านนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า “วันนี้ผู้เข้าร่วม Camp 35 สามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ด้วยความมีหัวใจเด็ดเดี่ยว อดทนและมีความมุ่งมั่น ศรัทธาในระยะเวลา 35 วัน ที่สอนให้รู้วิธีการถอนพิษยา ที่สอนให้เรารู้ทักษะในการเลิกยาเสพติด สอนเรื่องการให้เราห่างไกลยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด Camp 35 แห่งนี้ไม่ได้เป็นค่ายที่วิเศษ ที่จะทำให้คนเลิกยาได้ทั้งหมด แต่เป็นค่ายที่จะสอนให้คนมีกำลังใจ เข้มแข็ง มีสมรรถภาพทางร่างกายที่แข็งแรงขึ้น เรียนรู้ทักษะต่างๆที่จะนำไปใช้หลังจากนี้ วันนี้ผมได้เห็นการรวมพลังของทุกฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ ทีมวิทยากรสาธารณสุข ประชาชนและผู้เข้าร่วมค่าย การสวนสนามในครั้งนี้เป็นการแสดงออกในถึงพลังที่จะยืนยัน ความเชื่อมั่นว่า Camp 35 คือแนวทางในการที่จะช่วยพวกเราต่อไป “Camp 35 คือความหวังเรือนรองของผองเพื่อน ผู้นำเปื้อนด่างพ้อย รอยหลงผิด แหล่งพักฟื้นใจแห่งชีวิต เพื่อลิขิตทางใหม่ให้ตนเอง” โดยหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ที่จะต้องให้กำลังใจ ให้โอกาส แก่ผู้เข้าร่วมโครงฯ 

 

……………………………………