วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

แพทย์ปัตตานียืนยัน ไม่เคยให้สัมภาษณ์ระบุอาการว่าล้มหัวฟาดพื้นจนทำให้ช็อคหมดสติ

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 ณ ห้องขวัญจุฑา 1 โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี คณะแพทย์โรงพยาบาลปัตตานี แถลงกรณีการเข้ารักษาพยาบาลและตรวจรักษานายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ที่ถูกส่งตัวมาจากรพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยไม่เคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อระบุอาการว่านายอับดุลเลาะล้มหัวฟาดพื้นจนทำให้ช็อคหมดสติตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมี คณะแพทย์จากโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ร่วมแถลง

แพทย์หญิง สุภัค พูลสวัสดิ์ อายุรแพทย์ แพทย์เจ้าของไข้ ที่ดูแลอาการของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ กล่าวว่า จากการตรวจเบื้องต้นไม่พบบาดแผลที่เป็นสาเหตุของหัวใจหยุดเต้น เมื่อคนไข้มาถึงโรงพยาบาลปัตตานีคนไข้ไม่รู้สึกตัว แต่มีสัญญาณชีพคงที่ จึงได้มีการเจาะเลือดเบื้องต้น เอ็กซเรย์ปอด รักษาอาการมาตลอด จนสามารถลดยากระตุ้นหัวใจลง ก่อนจะส่งคนไข้ไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ทั้งในระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานี สำหรับสาเหตุเบื้องต้นคณะแพทย์ยังไม่พบสาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้น นอกจากนี้ยังได้เอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นภายในปอดก็ไม่พบ และได้เอ็กซเรย์ตรวจสมองพบว่ามีอาการสมองบวมซึ่งเป็นสาเหตุจากภาวะขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน ส่วนที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่า แพทย์แจ้งว่าคนไข้ช็อคหมดสติเพราะล้มหัวฟาดนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะตลอดการรักษาไม่เคยมีสื่อมาสัมภาษณ์หรือสอบถามตนในประเด็นดังกล่าว รวมทั้งที่มีการบอกว่าแพทย์เตรียมส่งข้อมูลลับให้กลุ่มตรงข้ามนั้นขอยืนยันไม่มีความจริงอย่างแน่นอน ส่วนอาการของนายอับดุลเลาะภายหลังส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขณะนี้ยังทรงตัว

ด้านนายแพทย์ พีรวุฒิ เสนามนตรี แพทย์เวรวันเกิดเหตุ ประจำโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ตอนรับตัวผู้ป่วยมาตรวจร่ายกายก่อนส่งตัวไปยังศูนย์ซักถามไม่พบบาดแผลร่องรอยใดๆ อาการปกติ จากนั้นรับผู้ป่วยเข้ามาอีกครั้งตอนเวลาประมาณ 03.00 น. ซึ่งมาด้วยอาการหมดสติ ไม่มีชีพจร จึงได้ช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจใช้เวลาประมาณ 33 นาที ชีพจรจึงกลับมาปกติ และดูแลให้สัญญาณชีพกลับมาเป็นปกติก่อนจะเคลื่อนย้ายส่งต่อไปยังโรงพยาบาลปัตตานี

ด้าน พ.อ. ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ขณะนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ตั้งคณะกรรมการอิสระเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วยองค์กรภาคประชาสังคม,คณะสิทธิมนุษยชนและภาคส่วนต่างๆซึ่งเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับเข้ามาตรวจสอบ อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ได้ตั้งกรรมการ2คณะคือคณะกรรมการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการด้านวินัยหรืออาญาทหารหากพบความบกพร่องในการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ทหาร และคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพื้นที่จชต.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน อย่างเป็นอิสระให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน และป้องกันและลดเงื่อนไขการสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง อำนวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ทั้งนี้ในวันนี้คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิได้ประชุมหารือในเรื่องดังกล่าวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อหาข้อสรุปและหาแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสมและขอยืนยันว่าหากตรวจพบว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐก็จะไม่ปกป้องและจะลงทัณฑ์สถานหนักทั้งวินัยและอาญาทหาร

…………………………………………..