วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ จชต. ประชุมหารือข้อเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชน 

23 ก.ค. 2019
924

คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ จชต. ประชุมหารือข้อเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 5/2562

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม เดอะเพรสซิเด็นซ์ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ทปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 เพื่อหารือถึงแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวเนื่องจากการกระทำ หรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตรี ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ในฐานะประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 มีสาระสำคัญในการหารือร่วมกันในประเด็นที่กำลังเป็นที่วิพากษ์ของสังคม หนึ่งในนั้นคือ กรณี นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ อายุ 34 ปี ผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคง หมดสติขณะถูกควบคุมตัวภายในหน่วยซักถาม หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 03.00 น. ซึ่งได้มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ จนเป็นประเด็นร้อนในสังคมอย่างกว้างขวาง โดยคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ประชุมหารือเพิ่มเติม โดยได้วางแผนขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการเชิญตัว จนเกิดเหตุการณ์ช็อคหมดสติ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเร็วที่สุด โดยจะมีการจัดทำข้อสรุป ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะในการช่วยป้องกันและแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นำเสนอต่อแม่ทัพภาคที่ 4 ต่อไป

ทั้งนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลตรี ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีเป็นประธาน มีคณะกรรมการมาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวเนื่องจากการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของมนุษยชน รวมทั้งมีหน้าที่เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กำชับให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบทุกกรณีอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 

…………………………………………