สถานการณ์ชายแดนใต้ » แพทย์ปัตตานียืนยัน ไม่เคยให้สัมภาษณ์ระบุอาการว่าล้มหัวฟาดพื้นจนทำให้ช็อคหมดสติ (ภาษาอาหรับ)

แพทย์ปัตตานียืนยัน ไม่เคยให้สัมภาษณ์ระบุอาการว่าล้มหัวฟาดพื้นจนทำให้ช็อคหมดสติ (ภาษาอาหรับ)

27 กรกฎาคม 2019
514   0