วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2563

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดต่อเนื่อง จับผู้ค้า ผู้เสพ 18,163 ราย ยึดยาบ้า 1,702,646 เม็ด

เมื่อวันที่ (28 กรกฎาคม 2562) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการปฏิบัติงานของ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ 37 อำเภอ (ศปร.อ. 37 อำเภอ) เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 25 กรกฎาคม 2562 ) ดังนี้

1.การบังคับใช้กฎหมาย สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ ผู้ค้ารายใหญ่ 156 ราย, ผู้ค้ารายย่อย 3,316 ราย รวมผู้เสพ 18,163 ราย

2.ตรวจยึดของกลางยาบ้า 1,702,646 เม็ด, กัญชา 22,556 กิโลกรัม, ใบกระท่อม 15,571 กิโลกรัม, น้ำกระท่อม 11,776 ลิตร, ยาไอซ์ 35.919 กรัม, ยาแก้ไอ 22,681 ขวด แบ่งบรรจุ จำนวน 23,511 ซีซี., เฮโรอีน 38.346 กิโลกรัม, ยาอี 46 เม็ด รวมผู้ต้องหาทั้งหมด 6,721 ราย

3.การดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด รายงานตัวเข้าสถานแรกรับ ผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จำนวน 14,096 ราย, บำบัดฟื้นฟู 12,214 ราย, ติดตามบำบัดฟื้นฟู 6,785 ราย และ ส่งเสริมอาชีพ 105 ราย

ในการนี้หากพี่น้องประชาชนพบเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย หรือการเสพก็ตาม สามารถแจ้งมาได้ ที่ ตู้ปณ. 41 ปณจ.ยะลา 95000 ระบุเบาะแสให้ชัดเจนไม่ต้องลงชื่อแต่อย่างใด จดหมายทุกฉบับถึงมือแม่ทัพภาคที่ 4 อย่างแน่นอน รู้ข้อมูลแล้ว ตรวจสอบแล้ว จัดการต่อผู้กระทำผิดทันที

 

———————–