วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

ชาวสวนพอใจ ผลิตทุเรียนคุณภาพ ส่งออกจีน ได้ราคาดี

เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ได้ขนผลผลิตทุเรียนหมอนทองที่ทยอยสุก บรรทุกรถยนต์กระบะไปส่งขายที่จุดรวบรวมทุเรียนคุณภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในตลาดกลางยางพารา กันอย่างคึกคัก

โดยจุดรวบรวมทุเรียนคุณภาพแห่งนี้ ทางสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ได้จัดโครงการทุเรียนคุณภาพ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาผลผลิตของเกษตรกร ตามเกรดมาตรฐานการส่งออก และยกระดับคุณภาพเกษตรกร โดยเปิดศูนย์กลางในการรับซื้อ-คัดแยก ทุเรียนหมอนทองคุณภาพ ตามเกรด ทุเรียน A B C และตกไซส์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ไปจนถึง 30 กันยายน 2562 ซึ่งปีนี้มีชาวสวนทุเรียน ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี เข้าร่วมโครงการทุเรียนคุณภาพ จำนวน 664 คน ต้นทุเรียน 22,508 ต้น จากการคาดการณ์ในปีที่แล้ว ราคาทุเรียน กิโลกรัมละ 60 บาท ปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 80 บาท ในส่วนของจังหวัดยะลาจะมีมูลค่าซื้อ-ขายทุเรียน จำนวน 126 ล้านบาท

ขณะที่การเปิดรับซื้อในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันแรกจนถึงปัจจุบัน มีทุเรียนรับ-ส่ง ไปยังจังหวัดชุมพร เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน แล้ว 1,400 ตัน โดยแต่ละรอบจะมีทุเรียนเข้ามาส่ง วันละประมาณ 30-40 ตัน สำหรับราคาทุเรียน รับซื้อ ณ ปัจจุบัน AB=86 บาท C=67 บาท ตกไซส์ 43 บาท

นายดือราเซะ ดือราเซะ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา บอกว่า ตัดทุเรียนหมอนทองมาส่ง 3 รอบแล้ว รอบแรก และรอบสอง เกรด AB ได้กิโลกรัมละ 101 บาท ตั้งแต่ทำสวนทุเรียนมาไม่เคยมีที่จะได้ราคาทุเรียนถึง 101 บาท ถ้าไปขายตลาดข้างนอกก็จะได้ราคาเพียงกิโลกรัมละ 70 บาท ส่วนครั้งนี้เป็นรอบที่สาม เกรด AB ได้กิโลกรัมละ 86 บาท ราคายังดีอยู่ สำหรับโครงการทุเรียนคุณภาพเป็นโครงการที่ดี ทำให้ทุเรียนราคาดี ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีตลาดรองรับผลผลิต และยังได้พัฒนาการผลิตทุเรียนคุณภาพ ถ้าปีหน้ามีอีกก็จะดีต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียน

นายอิสมะแอ อะเซ็ง ชาวสวนทุเรียนตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา บอกว่า เพิ่งเข้าโครงการทุเรียนคุณภาพเป็นปีแรก ได้ราคาดี ตัดทุเรียนหมอนทองมาส่ง เป็นครั้งที่ 3 แล้ว แต่ละเที่ยวก็จะอยู่ที่ประมาณ 700-1,000 ตัน ทุเรียนทยอยสุก โดยเที่ยวหนึ่งก็จะมีรายได้ประมาณ 30,000-50,000 บาท แล้วแต่ว่าจะตัดมามากน้อย สำหรับโครงการทุเรียนคุณภาพเป็นโครงการที่ดี ได้ช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการพัฒนาให้เกษตรกรได้ผลิตทุเรียนคุณภาพ เพื่อส่งขายด้วย

ด้านนายพิชิต พนังคสิริ คณะทำงานร่วมโครงการทุเรียนคุณภาพ บอกว่า ช่วงนี้ผลผลิตทุเรียนหมอนทองทยอยสุกมากขึ้น แต่ละรอบก็จะมีทุเรียนเข้า 20-30 ตัน ซึ่งก็แล้วแต่แผนการตัดด้วย หลังจากนี้คาดว่าจะมีทุเรียนเข้ามายังศูนย์รวบรวมแทบทุกวัน ส่วนแผนการตัดทุเรียน ก็จะอยู่ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน และช่วงกลางเดือนสิงหาคม ถึงปลายเดือนสิงหาคม คาดว่าทุเรียนจะเข้ามายังศูนย์รวบรวมวันละ 50-60 ตันต่อวัน

สำหรับปัญหาที่พบในขณะนี้ ก็จะมีทุเรียนอ่อนอยู่บ้างเล็กน้อย ซึ่งทางศูนย์ฯ ก็ได้ให้คำแนะนำเกษตรกรให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น และให้ปรับเปลี่ยนแผนการตัด ให้เน้นเปอร์เซ็นต์ตามที่กำหนด ส่วนปัญหาหนอนเจาะ นั้น หลังจากที่ได้ติดตามที่ศูนย์คัดแยกที่จังหวัดชุมพร พบว่ามีเปอร์เซ็นต์น้อย ไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์

 

 

——————————