วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

ทุเรียนทรายขาวเด่นอย่างไร? ถึงได้ราคากิโลกรัมละ 300 บาท

ช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซัน​ของทุเรียน​ ไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือเปิดเฟซบุ๊คของเพื่อนๆ​ ก็จะมีการพูดถึง​ทุเรียนรสอร่อยกันทั้งนั้น​ และวันนี้​ #ชีวิตดี๊ดีที่ชายแดนใต้ ทีมงานของเราจะพาไปที่อำเภอ​โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อไปชิมทุเรียนระดับคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม ของตำบลทรายขาว​ ซึ่งสายพันธุ์ทุเรียนของโคกโพธิ์นั้นถือว่ามีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศ​ไทย​ เนื่องจาก​มีสภาพพื้นที่เหมาะสมเพราะอยู่ติดกับเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งชาวบ้านได้มีการปลูกทุเรียนสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น

สำหรับ​ทุเรียนทรายขาวมีลักษณะเฉพาะ คือ มีเนื้อหนา สีเหลือง เมล็ดลีบ เปลือกบาง รสชาติหวานละมุนลิ้น เนื้อนุ่มเหมือนครีม ไม่มีเสี้ยน ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก

และด้วยการสนับสนุนของภาครัฐทำให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ทั้งเรื่องของการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการและการตลาด ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิตในรูปแบบเกษตร​แปลงใหญ่ โดยที่ผ่านมาทุเรียนทรายขาวมักจะขาดตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และในปีนี้มีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดประมาณ 100 ตัน แบ่งเป็นทุเรียนคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม 10 ตัน ทุเรียนคุณภาพ 50 ตัน และทุเรียนตกเกรด 40 ตัน

ร.ต.อ.วสันต์ สาเมาะบาซา หนึ่งในเกษตรกรผู้เข้าร่วม​โครงการ​เกษตรแปลงใหญ่ บอกกับทีมงานของเราว่าทุเรียนทรายขาวมีการผลิตอย่างประณีตทุกขั้นตอนอีกทั้งปลอดสารเคมี ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร โดยจะเก็บผลในระยะแก่จัดไม่น้อยกว่า 85 % และมีการการันตีทุกผล ซึ่งปัจจุบันช่องทางการตลาดของทุเรียนทรายขาวมีหลายช่องทาง​ทำให้มีออเดอร์​เข้ามาจนไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค​ สร้างรายได้ที่มั่นคง ให้กับเกษตรกรชาวโคกโพธิ์​ ทั้งนี้ราคาทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมของตำบลทรายขาว​จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 300 บาท

นี่คือตัวอย่างของการพัฒนา​คุณภาพ​ผลผลิต​ทางการเกษตรของชาว​สวนทุเรียน​ที่ตำบลทรายขาว​ อำเภอ​โคกโพธิ์​ จังหวัด​ปัตตานี​ ซึ่งหากคุณ​ภาพ​ดีจริงแล้วก็รับรองว่าราคาดีไม่มีตก