ทั่วไป » คณะรัฐบาลเตรียมลงพื้นที่เพื่อมอบโฉนดที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต.

คณะรัฐบาลเตรียมลงพื้นที่เพื่อมอบโฉนดที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต.

6 สิงหาคม 2019
424   0

รมช.มหาดไทย เตรียมลงพื้นที่เพื่อมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ที่จังหวัดนราธิวาส ในวันพรุ่งนี้ (7 ส.ค. 62)

วันนี้ (6 ส.ค. 62) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะมีประชาชนจาก 4 อำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 450 ราย 554 แปลง เข้ารับมอบโฉนดที่ดิน

สำหรับการมอบโฉนดที่ดินดังกล่าว สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการดำเนินการมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วประเทศ ต่างรวมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อเป็นการรองรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

ตามโครงการเดินสำรวจจัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย.

 

——————————