ทั่วไป » ฝ่ายความมั่นคงยะลา ซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี ก่อนลงพื้นที่จริงพรุ่งนี้

ฝ่ายความมั่นคงยะลา ซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี ก่อนลงพื้นที่จริงพรุ่งนี้

6 สิงหาคม 2019
956   0

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ จังหวัดยะลา ได้เตรียมความพร้อม วางกำลังเข้าประจำจุด และซักซ้อมแผนการดูแลรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี และคณะ ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา วันพรุ่งนี้ (7 ส.ค. 62)

วันนี้ 6 ส.ค.62 โดยที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ได้ตั้งจุดกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย พร้อมมีเจ้าหน้าที่ทหารประจำจุด เครื่องมือสื่อสารเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน ขณะที่จุดทางเข้า-ออก มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ คอยตรวจสอบยานพาหนะเข้า-ออก ภายในศูนย์ราชการอย่างเข้มงวด

ส่วนเส้นทางถนนสายสิโรรส เจ้าหน้าที่ทหารชุดสุนัขสงคราม จากหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้นำกำลังลาดตะเวนเส้นทาง ตรวจสอบวัตถุสิ่งของต้องสงสัยในเส้นทาง ที่จะใช้ในการเดินทางของนายกรัฐมนตรี และคณะ อย่างเข้มงวด เช่นเดียวกับที่โครงการทุเรียนคุณภาพ ตลาดกลางยางพารา เจ้าหน้าที่ทหาร ได้นำกำลังพลตั้งจุดตรวจร่วมรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะเข้า-ออก บริเวณภายในอย่างเข้มงวด

ขณะเดียวกันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา พล.ต.กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้ปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าประจำจุด เพื่อซักซ้อมแผนปฎิบัติ และเส้นทาง การรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี และคณะ ในการเดินทางปฎิบัติภารกิจ ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี และคณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด

สำหรับการการเดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา ของนายกรัฐมนตรี วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ในช่วงเช้า ระหว่างเวลา 09.45-11.45 น. มีกำหนดเดินทางไปเปิดอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะประชาชนและส่วนราชการ เพื่อรับฟังความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดยะลา การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบเงินค่าตอบแทนการทำงานให้กับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัด มอบเงินสดช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบฯ มอบบัตรส่งเสริมการลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฯ ให้กับภาคเอกชน มอบหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับประชาชน พร้อมกล่าวพบปะประชาชน เยี่ยมชมและเปิดศูนย์ประสานงานและบริการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) และศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดชายแดนภาคใต้

พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานด้านกิจการเด็กและสตรี มอบเงินสนับสนุน พบปะนักเรียนนักศึกษา ผู้ได้รับทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในพื้นที่จังหวัดยะลา และในช่วงบ่าย เวลา 13.50-14.55 น. จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพ และการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ณ ตลาดกลางยางพารา พร้อมมอบใบรับรองแหล่งผลิตพืช แก่ผู้แทนเกษตร มอบรางวัลการประกวดทุเรียนพื้นบ้าน และอาหารจากทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา และพบปะกลุ่มเกษตรกร ก่อนเดินทางกลับ

 

 

—————————