ทั่วไป » “บิ๊กตู่” พอใจในมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้

“บิ๊กตู่” พอใจในมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้

8 สิงหาคม 2019
419   0

นายกรัฐมนตรี พอใจในมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ ในระดับหนึ่ง พร้อมเดินหน้าเร่งพัฒนาด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.62 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มาตรการการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้มีการลงทุนมากขึ้น ทั้งมะพร้าว ทุเรียน และอีกหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งวันนี้ได้เดินทางมารับฟังความก้าวหน้าการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดยะลา พบว่าจะยังมีอีกหลายประเด็นยังสื่อสารไม่ถึงในระดับรัฐบาล

สำหรับการพัฒนาได้รับการรายงานจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าการพัฒนาดีขึ้น และยังมีบางส่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข เพราะเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีอุปสรรคและต้องมีการแก้ไข จากการสัมผัสและพบกับประชาชนสองข้างทาง รวมถึงสังเกตจากร้านค้าต่าง ๆ พบว่ามีชีวิตชีวามากกว่าเดิมหากเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาพบว่าดีขึ้นตามลำดับ และการรับฟังรายงานจากพื้นที่พบว่าการจัดงานประเพณีต่าง ๆ มีคนร่วมงานมากขึ้น มีเหตุความรุนแรงในพื้นที่น้อยลง แม้จะใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันฮารีรายออิดิลอัฎฮา ทำให้มีความพอใจในมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระดับหนึ่ง

สิ่งที่ทุกคนคาดหวังรัฐบาลจะเป็นผู้ดูแลและต้องเร่งรัดติดตาม โดยต้องเข้าไปปรับแผนศึกษาเพิ่มเติม ทั้งเรื่องถนนเลี่ยงเมือง ถนนสี่เลน และรถไฟรางคู่ ซึ่งจะหาทางบรรจุในแผนให้ได้ เพราะต้องพัฒนาหลายพื้นที่ไปพร้อม ๆ กัน และต้องมีการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย เพื่อการทำงานร่วมกันด้วย สำหรับราคายางพาราในประเทศอื่น ๆ ก็มีราคาไม่สูงนักเพราะมีปัญหาในเรื่องราคายางที่เป็นภาพรวมระดับโลก ซึ่งการผลิตเป็นห่วงโซ่ร่วมกัน เช่นการปลูกทุเรียน ยาง ปาล์ม หากมีการปลูกมากขึ้นก็อาจจะล้นตลาดมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหาทั้งข้างในและข้างนอก และที่สำคัญทุกคนต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วย การปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะทำให้มีปัญหาจึงจำเป็นที่ต้องศึกษาทางการตลาดมากขึ้นด้วย

ดังนั้นต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง ทั้งผู้ปลูก ผู้ผลิต ด้วยการแปรรูปให้สามารถลดต้นทุนเพราะแม้ราคาจะปรับตามกลไกตลาดแต่ก็ยังพอมีทุนเหลือ ฉะนั้นการเร่งพัฒนาในพื้นที่ขณะนี้คือ ความมั่นคง ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เศรษฐกิจ ให้มีการพัฒนาและการลงทุนมากขึ้น และการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่

 

 

——————————