การเมือง/มั่นคง » มทภ.4 เดินหน้าจัดระเบียบชายแดนไทย-มาเลเซีย เน้นย้ำให้ทุกด่านเพ่งเล็งบุคคลเฝ้าระวัง

มทภ.4 เดินหน้าจัดระเบียบชายแดนไทย-มาเลเซีย เน้นย้ำให้ทุกด่านเพ่งเล็งบุคคลเฝ้าระวัง

15 สิงหาคม 2019
633   0

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินหน้าแก้ปัญหาความมั่นคงการจัดระเบียบชายแดนไทย-มาเลเซีย ณ ด่านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า ได้ประชุมติดตามสถานการณ์แนวชายแดน ภายหลังการใช้มาตรการตรวจเข้มด่านชายแดนไทย -มาเลเซีย ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ ณ ด่านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยต่างๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม การเสริมประสิทธิภาพการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ภายหลังที่ได้ใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าดำเนินการต่อช่องทาง ท่าข้ามที่ผิดกฎหมาย เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี และสินค้าเกษตรที่รัฐควบคุม 23 รายการ รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายระเบิดและการเข้ามาก่อเหตุที่ส่งผลต่อความมั่นคง ส่งผลให้การจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบันพบว่า กลุ่มผู้ไม่หวังดีได้ผ่านเข้าออกผ่านด่านตรวจและจุดผ่อนปรนมากขึ้น จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ทหารพรานหญิงไปช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนและตรวจสอบบุคคลที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงที่ผ่านเข้าออกตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติในการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้ดียิ่งขึ้น ตนได้เน้นย้ำให้ทุกด่านเพ่งเล็งบุคคลเฝ้าระวังกว่า 5000 คน ที่ผ่านเข้าออกตามแนวชายแดน โดยขอความร่วมมือประชาชนและขออภัยในความไม่สะดวกเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของส่วนรวม

ขณะที่ นายด่านศุลกากร และนายด่านตรวจคนเข้าเมือง ได้รายงานผลจากการเพิ่มมาตรการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อการผ่านเข้า-ออกและการค้าตามแนวชายแดน โดยมียอดนักท่องเที่ยวและการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนที่ได้รับผลกระทบคือกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย รวมถึงบุคคลที่ผ่านเข้าออกผิดกฎหมาย มาตรการเพิ่มความเข้มในการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน นอกจากสามารถสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายได้แล้วยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นในแก่นักท่องเที่ยวและการค้าตามแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้น

 

 

————————-