ทั่วไป » ต้อนรับคณะฮุจญาต เที่ยวบินแรกกลับจากฮัจย์ ถึงสนามบินนราธิวาส

ต้อนรับคณะฮุจญาต เที่ยวบินแรกกลับจากฮัจย์ ถึงสนามบินนราธิวาส

18 สิงหาคม 2019
898   0

ร่วมต้อนรับคณะฮุจญาตที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในเที่ยวบินแรกของสนามบินนราธิวาสอย่างอบอุ่น ด้านสาธารณสุขจัดทีมคัดกรองโรคกลุ่มเสี่ยงก่อนออกจากอาคาร

 วันนี้ (18 สิงหาคม 2562) ที่ ท่าอากาศยานราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับคณะฮุจยาตชาวไทย จำนวน 289 คน ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่เดินไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอารเบีย  ซึ่งเป็นในเที่ยวบินแรกของสนามบินนราธิวาส ด้วยสายการบินไทยในเที่ยวบินพิเศษแบบเช่าเหมาลำ เที่ยวบิน TG 8801 ที่บินตรงจากสนามบินมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มุ่งหน้าลงสู่สนามบินนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งบรรยากาศในการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่น มีครอบครัวของคณะฮุจญาตที่เดินทางมาจากทั้งในและนอกพื้นที่ต่างมารอรับกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งฮุจญาตทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความปลื้มปิติ ที่ได้เดินทางกลับมาตุภูมิ โดยสวัสดิภาพ และในปีนี้มีชาวไทยที่เสียชีวิต ในระหว่างการประกอบพิธีฮัจย์จำนวน 3 คน ซึ่งอยู่พื้นที่จังหวัดปัตตานี สตูล และจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ตั้งเต็นท์ตรวจคัดกรองโรค รวมถึงเช็คสุขภาพโดยทั่วไปให้แก่คณะฮุจญาต ที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจย์ โดยมีการสอบถามอาการเบื้องต้น และวัดอุณหภูมิร่างกายของฮุจญาต หากพบโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือโรคเมอร์ส จะมีการคัดแยกกลุ่มผู้แสวงบุญเพื่อตรวจดูอาการอย่างละเอียด พร้อมทั้งเก็บสารคัดหลั่ง เพื่อตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม และจะนำตัวผู้ที่มีอาการป่วยดังกล่าวไปตรวจและรักษาต่อไป

นายอาหามะ ลีเฮง หนึ่งในฮุจญาตที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต. เปิดเผยถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า มีความปลื้มปิติ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการไปประกอบพิธีฮัจย์ และวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับสู่ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย โดยก่อนการเดินทางผมได้เตรียมความพร้อมทุกอย่าง ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่ เมืองเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผมได้ประกอบพิธีฮัจย์อย่างสมบูรณ์แบบในขอบเขตที่มีอยู่ นอกจากนี้ผมก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือฮุจญาตต่างประเทศในหลายๆ เรื่อง ทำให้ฮุจญาตชาวต่างประเทศเกิดความประทับใจ ที่เราซึ่งเป็นคนไทยมีน้ำใจ ช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ และสำหรับความรู้ที่ผมได้รับจากการไปประกอบพิธีฮัจย์นั้น ผมจะนำไปที่เผยแพร่ให้กับพี่น้องในพื้นที่ได้รับทราบและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของการประกอบพิธีฮัจย์  เนื่องจากเราอยู่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนา แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้หากเรามีความสามัคคี และไม่ทำให้สังคมเกิดความแตกแยก สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับฮุจญาตได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างที่มุสลิมทุกคนหวังไว้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

อย่างไรก็ตาม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มีการคัดเลือกบุคคลที่ทำประโยชน์ และคุณงามความดีให้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 จำนวน 140 คน ซึ่งมีผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 8,462 คน โดยเป็นผู้แสวงบุญจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 2,601 คน และหลังจากนี้คณะฮุจญาตที่เดินทางไปประกอบฮัจย์ จะทยอยเดินทางกลับสู่ประเทศไทยทุกวันนับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

 

 

……………………………………………………….