วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพิ่มศักยภาพวิทยาศาสตร์เด็กใต้ ก้าวสู่เวทีระดับชาติ

19 ส.ค. 2019
455

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขันน็อตเยาวชนชายแดนใต้ เพิ่มศักยภาพและความพร้อมสู่เวทีวิทยาศาสตร์ระดับชาติ

วันที่ 18 ส.ค.62 ที่ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกันเป็นประธานเปิดและชมกิจกรรมตามโครงการนิทรรศการการแข่งขันวิทยาศาสตร์ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการนิทรรศการ การประกวดการแข่งขันวิทยาศาสตร์และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ตอบสนองและเป็นการตอบโจทย์ให้แก่วงการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ให้ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งให้ทุกคนได้ตระหนักในพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 อีกทั้งยังเป็นการฟูมฟักเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากนอกห้องเรียน สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าต่อสาธารณชน เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่เวทีแข่งขันระดับชาติ

สำหรับโครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการ การประกวดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2562

 

—————————-