สถานการณ์ชายแดนใต้ » ประธาน กสม. ประณามเหตุระเบิดยะลา วอนยุติกระทำรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์

ประธาน กสม. ประณามเหตุระเบิดยะลา วอนยุติกระทำรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์

21 สิงหาคม 2019
468   0

ประธาน กสม. ประณามเหตุระเบิดยะลา – หนุนรัฐเร่งจับตัวผู้กระทำผิด จัดตั้งศูนย์สิทธิฯกสม. ในพื้นที่ จชต. เพื่อเฝ้าระวังปัญหา

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ตู้เอทีเอ็ม และเผายางรถยนต์ ในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดยะลา ว่า การก่อเหตุความรุนแรงดังกล่าว ที่ส่งผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบและตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม ผิดกฎหมาย และละเมิดต่อสิทธิในชีวิต และร่างกาย อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จึงขอให้ผู้ก่อเหตุหรือผู้อยู่เบื้องหลัง ยุติการกระทำความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ทั้งนี้ ขอสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานความมั่นคง เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว มีมาตรการป้องกันการก่อวินาศกรรมทำลายทรัพย์สินของทางราชการ และประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างทั่วถึง

นายวัสกล่าวต่อว่า กสม. ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น ตั้งอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานีขึ้น ทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อทำงานเชิงรุกในการเฝ้าระวังสถานการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ในพื้นที่ กับคุ้มครองและส่งเสริมในการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

“ปัญหาความไม่สงบและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา ต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง และปลูกฝังค่านิยมการปฏิเสธการใช้ความรุนแรง และการใช้ยุทธวิธีโจมตีสาธารณะที่สร้างความหวาดกลัว เพราะการใช้ความรุนแรงไม่เคยแก้ปัญหา แต่กลับจะยิ่งเพิ่มระดับความรุนแรงของความแตกแยกในสังคมมากยิ่งขึ้น” นายวัส กล่าว

………………………………….