ภัยแทรกซ้อน » กอ.รมน.ภาค 4 สน. เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จับผู้ค้า ผู้เสพ 18,428 ราย ยึดยาบ้า 1 ล้านกว่าเม็ด

กอ.รมน.ภาค 4 สน. เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จับผู้ค้า ผู้เสพ 18,428 ราย ยึดยาบ้า 1 ล้านกว่าเม็ด

21 สิงหาคม 2019
834   0

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการปฏิบัติงานของ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ 37 อำเภอ (ศปร.อ. 37 อำเภอ) เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 13 สิงหาคม 2562 ) ดังนี้

1.การบังคับใช้กฎหมาย สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ ผู้ค้ารายใหญ่ 156 ราย, ผู้ค้ารายย่อย 3,525 ราย รวมผู้เสพ 18,428 ราย

2.ตรวจยึดของกลางยาบ้า 1,718,589 เม็ด, กัญชา 22,613 กิโลกรัม, ใบกระท่อม 16,182 กิโลกรัม, น้ำกระท่อม 13,589 ลิตร, ยาไอซ์ 36.242 กรัม, ยาแก้ไอ 23,327 ขวด แบ่งบรรจุ จำนวน 24,007 ซีซี., เฮโรอีน 38.389 กิโลกรัม, ยาอี 100 เม็ด รวมผู้ต้องหาทั้งหมด 7,080 ราย

3.การดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด รายงานตัวเข้าสถานแรกรับ ผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จำนวน 14,572 ราย, บำบัดฟื้นฟู 12,831 ราย, ติดตามบำบัดฟื้นฟู 7,047 ราย และ ส่งเสริมอาชีพ 187 ราย

ในการนี้หากพี่น้องประชาชนพบเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย หรือการเสพก็ตาม สามารถแจ้งมาได้ ที่ ตู้ปณ.41 ปณจ.ยะลา 95000 ระบุเบาะแสให้ชัดเจนไม่ต้องลงชื่อแต่อย่างใด จดหมายทุกฉบับถึงมือแม่ทัพภาคที่ 4 อย่างแน่นอน รู้ข้อมูลแล้ว ตรวจสอบแล้ว จัดการต่อผู้กระทำผิดทันที