การเมือง/มั่นคง » คณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉิน เห็นชอบขยายเวลา “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” 3 จชต.

คณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉิน เห็นชอบขยายเวลา “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” 3 จชต.

23 สิงหาคม 2019
1132   0

คณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉิน เห็นชอบขยายเวลา “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” 3 จังหวัดชายแดนใต้อีก 3 เดือน ปรับ“อ.ศรีสาคร”ใช้แค่ พ.ร.บ.มั่นคง พร้อมขยับ“กสทช.”คุมจัดระเบียบซิมการ์ดแทนกระทรวงดีอี. จ่อชง ครม.สัปดาห์หน้า

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 /2562 มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย , นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ต่อมา พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมเห็นชอบขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่ทุกอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.แม่ลาน อ.เบตง จ.ยะลา , อ.สุไหงโกลก อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน-19 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบการปรับลดพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกจากพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยนำ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2548 มาบังคับใช้ โดยจะเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะประเมินพื้นที่ว่าพื้นที่ใดเข้าข่ายตามตัวชี้วัดจะปรับลดจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯได้อีกบ้าง

พล.อ.วัลลภ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบในส่วนของการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และซิมการ์ดจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี.) มาเป็นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของกฎหมาย

ด้าน พล.อ.ประวิตร กล่าวถึงการแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ ว่า ยังไม่ได้มีการแต่งตั้ง ให้รองหัวหน้าคณะทำงานฯทำหน้าที่แทนไปก่อน และให้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ดูภาพรวมเรื่องผู้แทนพิเศษ

 

——————————-