วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด “ส่งคืนคนดีสู่อ้อมกอดของครอบครัว”

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ 37 อำเภอ (ศปร.อ. 37 อำเภอ) ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 22 สิงหาคม 2562 ดังนี้

1.การบังคับใช้กฎหมาย สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ ผู้ค้ารายใหญ่ 158 ราย, ผู้ค้ารายย่อย 3,604 ราย รวมผู้เสพ 18,559 ราย

2.ตรวจยึดของกลางยาบ้า 1,741,587 เม็ด, กัญชา 23,293 กิโลกรัม, ใบกระท่อม 16,926 กิโลกรัม, น้ำกระท่อม 14,199 ลิตร, ยาไอซ์ 36.362 กรัม, ยาแก้ไอ 23,355 ขวด แบ่งบรรจุ จำนวน 24,467 ซีซี., เฮโรอีน 38.944 กิโลกรัม, ยาอี 100 เม็ด รวมผู้ต้องหาทั้งหมด 7,274 ราย

3.การดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด ที่สมัครใจรายงานตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง เพื่อเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จำนวน 14,886 ราย, กระบวนการบำบัดฟื้นฟู 13,164 ราย, ติดตามบำบัดฟื้นฟู 7,235 ราย และ ส่งเสริมอาชีพ 187 ราย

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งการซื้อ จำหน่าย หรือการเสพ ขอให้แจ้งมา ที่ ตู้ปณ. 41 ปณจ. เมืองยะลา จ.ยะลา ระบุเบาะแสให้ชัดเจนไม่ต้องลงชื่อแต่อย่างใด จดหมายทุกฉบับถึงมือแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด ทันท่วงที ยาเสพติด ภัยร้ายทำลายชีวิต ร่วมกันส่งคืนคนดีสู่อ้อมกอดของครอบครัว

 

————————