ทั่วไป » Mengumumkan oleh Jawatankuasa Perlindungan Hak Asasi Manusia akan hasil penyiasatan kematian Abdullah Isa Musa.

Mengumumkan oleh Jawatankuasa Perlindungan Hak Asasi Manusia akan hasil penyiasatan kematian Abdullah Isa Musa.

3 กันยายน 2019
448   0

Pada 27 Ogos 2019 pukul 05.10 petang, di Pusat Kerajaan Wilayah Sempadan Selatan, Daerah Muang, Wilayah Jala. Telah mengumumkan oleh Jawatankuasa Perlindungan Hak Asasi Manusia akan hasil siasatan kes Abdullah seperti berikut:

Daripada kes Abdullah Isa Musa, Saspek keselamatan, Tidak sedarkan diri di dalam Unit Soal Siasat, Unit Tertentu Tentera Hitam 43, Kem Ingkhayutthaborihan. Telah berlakukan kejadian ini pada 21 Julai 2019 pada kira–kira jam 03.00 malam. Dan pada masa ini meninggal dunia ia pada jam 04.30 pagi pada hari Ahad 25 Ogos 2019 di Hospital Songkhla Nakarin dengan paru–paru jangkitan teruk dan keracuan yang disebabkan oleh jangkitan. Butirannya di tunjukkan di dalam pernyataan Hospital Songkhla Nakarin.

Hal yang tersebut. Jawatankuasa Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Wilayah Sempadan Selatan yang telah Melentikkan dia dengan kakitangannya dengan mereka – mereka yang diterimakan oleh masyarakat yang terdiri ia daripada wakil–wakil organisasi hak asasi manusia dan organisasi masyarakat madani dan organisasi keagamaan dan ahli akademik dan sektor awam dan pegawai dengan kewajipan mereka itu adalah untuk menyiasatkan akan kebenaran secara bebas dan telus untuk memastikan keadilan bagi semua pihak dengan memeriksakan ia akan tempat siasatan dan menjemputkan ia akan pegawai yang berkaitan untuk bertanya soal dan memberikan maklumat dan memeriksakan oleh mereka itu akan maklumat sekitar yang berkaitannya. Ringkasan operasi seperti berikut:

1.Menjalankan pemeriksaan akan operasi pegawai dan membuat pertanyaan akan pegawai yang terlibat dengan kejadian ini dan mendapatikan oleh kami akan bahawasanya telah mengambilkan oleh pegawai akan pelbagai perbuatan yang betul di dalam semua aspek. Daripada pertanyaan peribadi, Tidak terdapatkan seberang ketidakbiasaan.

2.Menjalankan pemeriksaan di tempat soal siasat itu adalah memenuhi ia akan piawai tetapi tidak boleh digunakan akan kamera pengawasan. Dan daripada memeriksakan akan bangunan itu, baru selesai ia. Dan mula digunakan dia pada Mei 2019. Dan sudah dipasangkan akan kamera pengawasan tetapi belum diserahkan dia. Maka tidak boleh digunakannya. Kemudian telah menyuruhkan oleh Pejabat Keselamatan Dalam Negeri, Wilayah Ke 4 (Bahagian Dihadapan)akan syarikat untuk selasai menyampaikan dan membenarkan ia untuk memeriksakan oleh organisasi akan piawai Unit Soal Siasat pada bila-bila masa.

3.Pemantaun maklumat peribadi dan maklumat perubatan daripada doctor yang ber kaitan maka mendapatikan akan bahawasanya

    3.1 Penyebab kematian adalah berasal daripada radang paru-paru yang teruk (severe pneumonia) dan keracuan yang disebabkan oleh jangkitan (septic shock) yang adalah ia menjadi punca utama pada setrok iskimia dan hipoksia (hypoxic ischemic encephalopathy)menurut lapuran doktor.

    3.2 Adapun isu yang mencarikan oleh social akan punca hipoksia sirebral dan idimia sirebral itu. Telah mengumpulkan oleh jawatankuasa akan kebenaran daripada penjelasan pendapat pasukkan perubatan yang mengenai dengan rawatan. Maka boleh membuat kesimpulan akan bahasanya kekurangan oksigen pada otak itu boleh berlaku ia daripada

           3.2.1 Memukul yang kuat daripada luaran yang terjejas ia akan otak sehingga terdapat kesakitan dalaman yang teruk yang telah memeriksakan oleh pasukkan perubatan dengan halus sama ada ia pada pemeriksaan luaran x-ray dan x-ray computer maka tidak menemuikan ia akan mana-mana lebam tisu atau mana-mana tulang yang patah yang menjadikan bukti pada pukulan luaran sama ada ia pada hal dipukulkan oleh objek luaran atau daripada kemalangan jatuh dan bentur ke atas seberang bahan yang keras.

           3.2.2 Pecah saluran darah diotak. Boleh terjadi ia daripada penyakit aniurismi(aneurysm) yang tidak menunjukkan ia akan seberang gejala semasa berkehidupan dan mungkin tidak mempunyai gejala sebelum pecahnya. Berdarah di dalam otak seperti ini boleh memberi kesan yang teruk ke atas otak dan daripada x-ray otak maka didapatikan akan bahawasanya berdarah ia di bawah lapisan kortikal otak yang di salutkan dengan daging otak arachnoid (subarachnoid hemorrhage) dan tidak ditemuikan akan berdarah di dalam kortikal otak luar yang jika ada pukulan daripada luaran maka aka nada pendarahan di kortikal otak terlebih dahulu. Oleh itu, Dapat difahamikan akan bahawasanya pembengkakkan adalah hasil daripada artius kelerusis di otak dan berpcah dan berdarah di bawah lapisan kortikal otak yang di salutkan dengan tisu otak yang mengakibatkan pada kekurangan oksigen dan bengkok otak. Dan telah meusahakan oleh pasukkan perubatan untuk membuat diaknosis jelas dengan menyuntikkan radiasi serta dengan x-ray computer tetapi tidak dapat memasukkikan ia kepada otak kerana kekurangan aliran darah di dalam otak maka tidak boleh mengasahkan dengan jelas. Dan pada hal ini, Jika hendak memeriksakan dengan jelas. Maka boleh di lakukan dia dengan kaedah otopsi. Dan setelah daripada kematian Abdullah. Tidak dibenarkan untuk melakukan otopsi kerana proses otopsi untuk hal ini mungkin mengambil masa yang panjang mengikut prosedur perubatan. Maka tidak dapat mengasahkan diagnosis di atas.

           3.2.3 Kekurangan oksigen untuk memberi makan kepada otak. Maka berlaku ia pada banyak hal seperti mungkin dibuatkan oleh orang lain akan pesakit seperti yang dikatakan aka nada menutup akan kepala dengan plastic dan menutupkan akan muka dengan kain basah kemudian mencorahkan air atau tidak sedarkan diri oleh pesakit dan mempunyai keadan penyekatan pernapasan dan tidak di bantukan dia dengan masa yang munasabah. Dan daripada mengadakan pertemuan dengan pasukkan perubatan yang berkaitan di dalam kes ini. Maka menunjukkan oleh doctor akan bahawasanya jika berlakulah ia dengan sebab yang tersebut maka perlu ada pertitikkan pendarahan seperti dapat menyatakan dengan jelas di mata seperti pecahlah kortikal saluran darah dan ber darah di mata dan gusi dan akan gelapkan bibir mulut dan akan di koyakkan kortikal dan bengkak muka. Orang yang kekurangan oksigen boleh menunjukkan ia dengan jelas di bibir mulut. Dan pada kes Abdullah, Tidak menemuikan ia akan sifat yang tersebut.

4. Penyakit yang menyebabkan kematian Abdullah yang berada ia di bawah jagaan pegawai kerajaan itu. Maka bersetujulah oleh jawatankuasa akan bahawasanya hendaklah ada bantuan dengan akan mengumpulkan oleh jawatankuasa akan hasil pemeriksaan dan diagnosis doctor untuk melaporkan kepada Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan untuk berbuat pertimbangan selanjutnya. Dan telah memutuskan oleh jawatankuasa akan bahawasanya hendak memberikan bantuan mengikut dasar kemanusiaan yang munasabah dengan di jemputkan akan isteri dan keluarga Abdullah untuk perbincangan.

Jawatankuasa Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Wilayah Sempadan Selatan

27 Ogos 2019.

 

………………………………………..