ทั่วไป » คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แถลงผลการตรวจสอบกรณีนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ เสียชีวิต(ภาษายาวี)

คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แถลงผลการตรวจสอบกรณีนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ เสียชีวิต(ภาษายาวี)

3 กันยายน 2019
960   0