ทั่วไป » นายกฯ สั่งการเยียวยาดูแลครอบครัว “อับดุลเลาะ” อย่างถึงที่สุด

นายกฯ สั่งการเยียวยาดูแลครอบครัว “อับดุลเลาะ” อย่างถึงที่สุด

5 กันยายน 2019
668   0

เลขาธิการ ศอ.บต. เผย นายกรัฐมนตรี สั่งการเยียวยาดูแลครอบครัว “อับดุลเลาะ” อย่างถึงที่สุด

วันที่ 4 ก.ย.62 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยถึงกรณีการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ซึ่งเสียชีวิตขณะถูกควบคุมตัวที่ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานี ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยต่อครอบครัวของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ซึ่งได้เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวซักถาม ที่ศูนย์ซักถามภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี

โดยในเบื้องต้นนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ในการควบคุมตัวตามกฏอัยการศึก ถ้าผู้ถูกควบคุมตัวไม่เป็นผู้บริสุทธิ์ ก็จะได้รับการเยียวยา 30,000 บาทในช่วงแรก แต่ส่วนสำคัญ คือ ส่วนที่ 2 โดยหลังจากที่คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งจัดตั้งโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ แล้ว และมีผลการรายงานตามที่ได้รับทราบแล้ว ก็ส่งต่อให้ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือเยียวยา ตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีขึ้นตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก็ได้มีการประชุมหารือด่วนในส่วนของคณะกรรมการที่ทำงาน ก็ได้ให้ความเห็นเป็นมติร่วมกันว่าเห็นสมควรได้รับการช่วยเหลือเยียวยา เนื่องจากเข้าองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

1.นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ได้ถูกควบคุมตัวเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว แต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใด ๆ ก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์

2.การเชิญตัวสืบเนื่องจากเงื่อนไขของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

และ 3.แม้ผลการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ แพทย์ได้ทำการแถลงแล้วว่าเกิดจากอาการสมองบวมและติดเชื้อ แต่จุดเริ่มต้นก็มาจากการเชิญตัว ก็เข้าข่ายองค์ประกอบ ทางคณะกรรมการจึงได้เสนอถึงเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้การช่วยเหลือเยียวยา เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท

“…สิ่งสำคัญ คือ การดูแลครอบครัว และบุตร 2 คนของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ที่จะได้รับการศึกษาจนจบปริญญาตรี หรือจนถึงอายุ 25 ปี และอีกส่วนคือคุณภาพชีวิตอื่น ๆ ที่ต้องดูตามสภาพ ซึ่งในวันนี้ตนเองตั้งใจจะเดินทางไปพบกับภรรยาและครอบครัวของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ แต่เนื่องจากภรรยาของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ได้เดินทางขึ้นกรุงเทพฯ ก็เลยไม่ได้ไปพบในวันนี้ ซึ่งนายกกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำสั่งการ ให้ดูแลครอบครัวของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ อย่างถึงที่สุด แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือการเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัว ซึ่งก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อเยียวยาในระยะยาวและแสดงให้เห็นว่าเราไม่ทิ้งกัน…” เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าว

 

 

—————————-

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา