ภัยแทรกซ้อน » กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ารายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ารายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด

6 กันยายน 2019
942   0

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ารายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 3 กันยายน 2562)

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ 37 อำเภอ (ศปร.อ. 37 อำเภอ) ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 3 กันยายน 2562 ดังนี้

1การบังคับใช้กฎหมาย สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ ผู้ค้ารายใหญ่ 171 ราย,ผู้ค้ารายย่อย 3,697 ราย รวมผู้เสพ 18,714 ราย

2.ตรวจยึดของกลางยาบ้า 2,131,769 เม็ด, กัญชา 23,294 กิโลกรัม, ใบกระท่อม 17,553 กิโลกรัม, น้ำกระท่อม 14,510 ลิตร, ยาไอซ์ 37.791 กรัม, ยาแก้ไอ 23,764 ขวด แบ่งบรรจุ จำนวน 24,467 ซีซี., เฮโรอีน 38.946 กิโลกรัม, ยาอี 100 เม็ด รวมผู้ต้องหาทั้งหมด 7,479 ราย

3.การดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด รายงานตัวเข้าสถานแรกรับ ผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จำนวน 14,985 ราย, บำบัดฟื้นฟู 13,335 ราย, ติดตามบำบัดฟื้นฟู 7,355 ราย และ ส่งเสริมอาชีพ 187 ราย

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งการซื้อ จำหน่าย หรือการเสพ ขอให้แจ้งมา ที่ ตู้ปณ. 41 ปณจ. เมืองยะลา จ.ยะลา ระบุเบาะแสให้ชัดเจนไม่ต้องลงชื่อแต่อย่างใด จดหมายทุกฉบับถึงมือแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด ทันท่วงที ยาเสพติด ภัยร้ายทำลายชีวิต ร่วมกันส่งคืนคนดีสู่อ้อมกอดของครอบครัว

 

 

————————————