การเมือง/มั่นคง » ลงทะเบียน “ซิม มั่นใจ ปลอดภัย ไร้ปลอมแปลง” แนะลูกค้าเร่งลงทะเบียน ก่อนหมดเขต 31 ตุลาคมนี้

ลงทะเบียน “ซิม มั่นใจ ปลอดภัย ไร้ปลอมแปลง” แนะลูกค้าเร่งลงทะเบียน ก่อนหมดเขต 31 ตุลาคมนี้

11 กันยายน 2019
1018   0

ลงทะเบียน “ซิม มั่นใจ ปลอดภัย ไร้ปลอมแปลง” ตัวแทนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จังหวัดยะลา แนะลูกค้าเร่งลงทะเบียน “ซิม” ก่อนหมดเขต 31 ตุลาคมนี้ หลังพบปัญหาข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องหลายราย ทำให้เสียเวลาในการแก้ไข 3-7 วัน ถึงจะได้ลงทะเบียน

ที่จุดให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จังหวัดยะลา ประชาชนยังคงเดินทางนำบัตรประชาชนพร้อมโทรศัพท์มือถือ ไปลงทะเบียนซิมการ์ด “2 แชะ อัตลักษณ์” กันอย่างต่อเนื่อง หลังเหลือเวลาในการลงทะเบียนซิมการ์ดอีกประมาณเดือนกว่าจะหมดเขตการลงทะเบียน โดยผู้ให้บริการได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้ประจำจุดรับลงทะเบียนอัตลักษณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งลูกค้าที่มาลงทะเบียนซิมแล้วก็จะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วย ตัวแทนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ True บอกว่า สำหรับลูกค้า True ในพื้นที่จังหวัดยะลามีประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ช่วงนี้ใกล้หมดเวลาในการลงทะเบียน ลูกค้าก็จะทยอยเดินทางมาลงทะเบียนซิมทุกวัน วันละประมาณ 30 คน

สำหรับปัญหาที่ผ่านมา ส่วนใหญ่พบว่าข้อมูลบัตรประชาชนของลูกค้าไม่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อน ถึงจะกลับมาลงทะเบียนซิมได้ เวลาแก้ไขก็จะอยู่ที่ 3-7 วัน ทำให้ต้องเสียเวลา สำหรับคนในครอบครัว คนรู้จัก ก็จะต้องย้ายกรรมสิทธิ์การใช้งานโทรศัพท์ ให้เรียบร้อย ถูกต้องแล้ว ถึงจะมาลงทะเบียนได้ นอกจากนี้ก็ยังพบปัญหาลูกค้าที่ใช้งานโทรศัพท์ไม่ทราบชื่อใคร บางคนใช้งานมานานถึง 10 ปี ทั้งนี้ก็อยากเชิญชวนประชาชนให้รีบมาลงทะเบียนซิม หากพบว่าโทรศัพท์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลไม่ถูกต้อง เพื่อจะได้ลงทะเบียนซิมให้ทันตามเวลาที่กำหนด ส่วนการแจ้งข้อความเตือน หลังลงทะเบียนซิมแล้วนั้น เป็นการส่งข้อมูลจากกองอำนวยการรักษาความมันคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.ภาค 4) ซึ่งเป็นการกวาดส่ง SMS โดยที่ไม่รู้ว่าเบอร์ไหนลงทะเบียนแล้ว และเบอร์ไหนไม่ลงทะเบียน ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องกังวล

ขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (นาทวี จะนะ เทพา และสะบ้าย้อย) ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบจดทะเบียนและเติมเงิน ร่วมลงทะเบียนซิมการ์ดตรวจสอบอัตลักษณ์ ผ่านระบบ 2 แชะอัตลักษณ์ เพื่อปกป้องผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลงการลงทะเบียนซิมการ์ดสวมทับสิทธิ์ โดยจะมีการตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้ใช้ซิมการ์ด “ก่อน” การลงทะเบียนและเปิดใช้งาน โดยสามารถไปแสดงตน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน และซิมการ์ดเพื่อลงทะเบียนใหม่ได้ ณ ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ให้บริการทุกระบบ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้ ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขนั้น ๆ ได้

 

 

————————–