วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

อำเภอหนองจิกเร่งขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรม

18 ก.ย. 2019
349

ปัตตานี…ประชุมผู้นำองค์กรของอำเภอหนองจิก ในการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้เป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยกาญจนาภิเษกปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ได้ร่วมประชุมผู้นำองค์กร ของอำเภอหนองจิก ที่ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ในการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พบว่า มีความต้องการให้ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน การแก้ไขปัญหานาร้าง การปัญหาเรื่องประมงพื้นบ้าน และการทำแนวกันคลื่นในพื้นที่ตำบลบางตาวา ในช่วงคลื่นลมแรง ในฤดูมรสุมของทุกปี รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ ถนนสาย 42 และสาย 43 บริเวณสี่แยกดอนยาง ประตูสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรม

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้นัดหมายผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ประชุมหารือจัดทำโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ต่อไป ในการจัดประชุมผู้นำองค์กร เป็นไปตามนโยบายของจังหวัด ก่อนการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นประจำทุกเดือน.

 

 

—————————