วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

ฝ่ายความมั่นคงยังเฝ้าระวัง หลังขยาย “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” เพิ่มอีก 3 เดือน

จังหวัดยะลา เข้มข้นดูแลความปลอดภัยพื้นที่ หลังขยาย “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” 3 จังหวัดชายแดนใต้ อีก 3 เดือน

วันนี้ ( 20 ก.ย. 62) ที่ด่านตรวจ มาลายูบางกอก เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 4101 ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ ตรวจค้นบุคคล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องสงสัย เป้าหมาย แจ้งเตือน ตามแผนรักษาความปลอดภัยเมือง เพื่อจำกัดเสรีการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และป้องกันกลุ่มคนร้ายที่อาจจะแฝงตัว ลักลอบนำอาวุธ วัตถุระเบิด เข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เขตเมืองยะลา สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน

โดยหน่วยความมั่นคง ยังคงกำชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่ เพิ่มความเข้มงวด และเฝ้าระวังการก่อเหตุของกลุ่มคนร้าย โดยเฉพาะด่านตรวจ จุดตรวจ ฐานปฏิบัติการ เส้นทางเสี่ยง เน้นหนักพื้นที่เขตเมืองยะลา หลังที่ผ่านมาคนร้ายยังคงก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้เห็นชอบให้มีการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่ทุกอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้นอำเภอแม่ลาน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา , อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ (20 ก.ย. 62) ไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

 

 

——————–